သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေရ အသုံးအႏႈန္းဆုိင္ရာ အီဒီယံမ်ား


ဒီတပတ္ တင္ျပထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္း စကားလုံးမ်ားကေတာ့ hot water, to throw cold water, deep water, water of a duck's back, hold water, နဲ႔ make mouth water တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Hot water (ေရေႏြး), cold water (ေရေအး), deep water (ေရနက္) စသျဖင့္ အသုံးအႏႈန္းေတြဟာ ရုိးရုိးေရနီးပါး အသုံးမ်ားပါတယ္။ ထူးျခားတဲ့အခ်က္တခ်က္ကေတာ့ ဒီအသုံးအႏႈန္းေတြ အားလုံးဟာ အေျခအေနသိပ္မလွၾကတဲ့ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ in the hot water ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းဟာ ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ေရာက္ေနတယ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ In (အထဲမွာ)၊ Hot (ပူေသာ) Water (ေရ) တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ေရေႏြးထဲေရာက္ေနတယ္လုိ႔ တုိက္ရုိက္ျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

လက္ေတြ႔ဘဝမွာေတာ့ ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ေရာက္ေနတယ္ဆုိရင္ ဒီအသုံးအႏႈန္းကုိ သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ George Crow ေပးတဲ့ ဥပမာကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

"Joe is really in hot water now. His girlfriend just found out he is seeing another woman."
"Joe တေယာက္ေတာ့ ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ေရာက္ေနၿပီ။ သူ ေနာက္အမ်ဳိးသမီးတေယာက္နဲ႔ တြဲေနတာ သူ႔ရည္းစားသိသြားၿပီ။"

In the hot water က ဒုကၡထဲေရာက္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ အဓိပါယ္ရလုိ႔ ဆန္က်င္ဖက္ျဖစ္တဲ့ cold water ဆုိတဲ့ ေရေအးကေရာ ေကာင္းတဲ့အဓိပၸါယ္ေဆာင္မလားလုိ႔ ယူဆစရာရွိပါတယ္။ ဒီလုိမွတ္ယူလုိ႔ မရပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ to throw cold water ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းမွာ
To Throw (ပစ္သည္) Cold (ေအးေသာ) Water ျဖစ္ၿပီး တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေရေအးနဲ႔ ပတ္လုိက္တယ္ ျဖစ္ေပမယ့္ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ "အႀကံဥာဏ္တခုခု စြမ္းေဆာင္ခ်က္တခုခုကုိ အားမေပးတဲ့ သေဘာ" ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ထေတာက္ေတာ့မယ္ ဟန္ျပင္ေနတဲ့ မီးကုိ ေရနဲ႔ပတ္ၿပီးၿငိမ္းလုိက္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသုံးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး George Crow ေပးတဲ့ ဥပမာကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

"Everybody in office thought my idea was great, but the boss threw cold water on it."
"ရုံးမွာ အားလုံးက က်ေနာ့္အႀကံေပးခ်က္ဟာ တကယ့္ကုိေကာင္းတယ္လုိ႔ ယူဆၾကေပမယ့္ ဌာနအႀကီးအကဲကေတာ့ သေဘာက်ပုံ မေပၚလုိ႔ အားမေပးဘူး။"

Deep (နက္ေသာ) water ဆုိေတာ့ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေရနက္ ျဖစ္ေပမယ့္ သြယ္၀ုိက္ေျပာဆုိတဲ့ အီဒီယံမွာေတာ့ အႏၱရာယ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

ဒီအသုံးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး George Crow ေပးတဲ့ ေအာက္ပါ ဥပမာကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

"If Betty keeps going around with all those worthless men, she'd end up in deep water"
"Betty ဟာ အခုလုိ ပုံစံအတုိင္း အေျခတက်မရွိတဲ့ ေယာက်္ားေတြနဲ႔ တြဲသြားတြဲလာလုပ္ေနရင္ေတာ့ သူမ တေန႔ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ဒုကၡေတြ႔လိမ့္မယ္။"

Water Off (တပါးသုိ႔) a Duck's (ဘဲ) Back (ေက်ာ) ဆုိေတာ့ ဘဲတေကာင္ရဲ ႔ ေနာက္ေက်ာေပၚကေရ ေအာက္ကုိ က်သြားတယ္လုိ႔ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္ျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အီဒီယံဘန္း စကားအသုံးမွာေတာ့ "အက်ဳိးမရွိ အရာမထင္" လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ေရဘဲဝမ္းေတြရဲ ႔ အေမြးေတြက မုိးကာအက်ႌလုိ႔ ေရေတြမတင္ေအာင္ လုပ္နုိင္တဲ့အစြမ္းရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အက်ဳိးမရွိ အရာမထင္တဲ့ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ပါတယ္။

ဒီအသုံးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး George Crow ေပးတဲ့ ေအာက္ပါ ဥပမာကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

"I keep telling my friends it's foolish to gamble all his pay, but it likes water off a duck's back."
"သူ႔ရတဲ့ လခေတြ ေျပာင္းေအာင္ ေလာင္းကစားလုပ္တာေတာ့ အရမ္းမုိက္မဲတယ္လုိ႔ က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းကုိ တျဗစ္ေတာက္ေတာက္ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္တာ ဘာမွအက်ဳိးမရွိဘူး။ သဲထဲေရသြန္းလုိက္သလုိပါဘဲ။"

Hold (ထည့္ထားႏုိင္သည္) Water - ေရကုိထဲ့သိမ္းဆည္းထားျခင္းလုိ႔ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္ျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ထည့္ထားတဲ့ ခြက္ထဲက ေရက အျပင္ကုိ စိမ့္မထြက္ဘူးဆုိရင္ ခြက္ကလုံတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအသုံးမွာေတာ့ "ေျပာဆုိတာ ယုံႏုိင္စရာရွိတာကုိ ဆုိလုိပါတယ္"။ ဒါေပမယ့္ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ခြက္က မလုံခဲ့ရင္ ေရစိမ့္ထြက္သလုိ ေျပာဆုိတာလည္း ယုံစရာမရွိခဲ့ရင္ "does not" ဆုိတဲ့ negative တြဲၿပီး "does not hold water" ဆုိရင္ေတာ့ ခြက္ကမလုံတာ၊ အျပင္ကုိ ေရစိမ့္ထြက္တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အီဒီယံမွာေတာ့ ေျပာတဲ့ဆင္ေျခစကားက မခုိင္လုံ၊ ယုံႏုိင္စရာမရွိတာ၊ ေစာဒကတက္တာ၊ ၿဖီးျဖန္းတာ စသျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

ဒီအသုံးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး George Crow ေပးတဲ့ ဥပမာတခုကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

"That excuse simply does not hold water."
"အဲဒီ ဆင္ေျခေပးတာကေတာ့ လုံး၀ ကလိမ္ေစ့ျငမ္းဆင္တာဘဲ။"

ေနာက္ဆုံး ေရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးကေတာ့ make (ျပဳလုပ္သည္)၊ mouth (ပါးစပ္) water ဆုိေတာ့ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ပါးစပ္ကေရထြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအသုံးမွာေတာ့ စားစရာျမင္ရင္ သြားရည္က်တယ္ လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။

ဒီအသုံးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး George Crow ေပးတဲ့ ဥပမာတခုကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

"The roasted duck that restaurant serves is my favorite dish. Every time I think about it, it makes my mouth water."
"ဒီ ေပ်ာ္ပြဲစားရုံ စားေသာက္ဆုိင္က ေရာင္းတဲ့ ဘဲကင္ ကေတာ့ က်ေနာ္အႀကိဳက္ပဲဗ်ာ။ ဒီ ဘဲကင္အရသာကုိ ေတြးမိတုိင္း သြားရည္ေတြက်ခဲ့ရတယ္။"

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား ...

XS
SM
MD
LG