ဗီြဒီယို

  အစားအေသာက္ ေဘးကင္းေစေရးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  13.12.2013 21:12
  ေဘးအႏၱရာယ္ရွိႏိုင္တယ္လို႔ မသကၤာတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို အစားအစာနဲ႔ ေဆးဝါး စစ္ေဆး ကြပ္ကဲေရးဌာန FDA မွာ စစ္ေဆးေပးဖုိ႔ အကူအညီေတာင္းတဲ့အခါ ဓါတုပစၥည္းပါဝင္မႈနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ အတိအက် အေျဖ မသိရဘူးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးဘအုပ္ခုိင္က ေျပာလိုက္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ

  အစားအေသာက္ ေဘးကင္းေစေရး

  Published 14.12.2013

  ေဘးအႏၱရာယ္ရွိႏိုင္တယ္လို႔ မသကၤာတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို အစားအစာနဲ႔ ေဆးဝါး စစ္ေဆး ကြပ္ကဲေရးဌာန FDA မွာ စစ္ေဆးေပးဖုိ႔ အကူအညီေတာင္းတဲ့အခါ ဓါတုပစၥည္းပါဝင္မႈနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ အတိအက် အေျဖ မသိရဘူးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးဘအုပ္ခုိင္က ေျပာလိုက္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ

  ဗီြဒီယို

  ဗီြအိုေအ အေမရိကန္အသံရဲ႕ ဗီြဒီယိုသတင္း အစီအစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးရ ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သိပၸံ၊ စာေပဂီတ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။