တီဗီြအစီအစဥ္

  ေန႔စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ ( ၀၂-၂၈-၂၀၁၄ )i
  X
  28.02.2014 00:30
  အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕၂၀၁၃ခုႏွစ္ကမာၻတ၀န္းလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေက်း လက္ၿမိဳ႕ျပတုိးတက္မႈ အခ်ဳိးညီေရး USAIDအႀကီးအကဲရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားမွာ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေတြကေန ဇီဝလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကိုရႈစားၾကရမွာပါ။

  ေန႔စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ ( ၀၂-၂၈-၂၀၁၄ )

  Published 28.02.2014

  အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕၂၀၁၃ခုႏွစ္ကမာၻတ၀န္းလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေက်း လက္ၿမိဳ႕ျပတုိးတက္မႈ အခ်ဳိးညီေရး USAIDအႀကီးအကဲရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားမွာ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေတြကေန ဇီဝလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကိုရႈစားၾကရမွာပါ။


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one