အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  X
  23.08.2014 12:30
  တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚ အျမင္သံုးသပ္ခ်က္ - ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဂမ္ဘရြန္ေအာင္ခမ္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း။ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာ နဲ႔ ကမာၻ႔တလႊာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား အေၾကာင္း သက္တံေရာင္သတင္းလႊာစတဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published 23.08.2014

  တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚ အျမင္သံုးသပ္ခ်က္ - ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဂမ္ဘရြန္ေအာင္ခမ္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း။ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာ နဲ႔ ကမာၻ႔တလႊာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား အေၾကာင္း သက္တံေရာင္သတင္းလႊာစတဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  ဗီြအုိေအျမန္မာဌာန၏ တီဗီြမဂၢဇင္းအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြ ည ၇ နာရီမွ ၇ နာရီခြဲထိ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါသည္။

  ဗီြအုိေအျမန္မာဌာန၏ တီဗီြမဂၢဇင္းအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြ ည ၇ နာရီမွ ၇ နာရီခြဲထိ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါသည္။