တီဗီြအစီအစဥ္

  အဂၤါေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
  X
  23.12.2013 20:50
  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အိမ္ယာေစ်းကြက္၊ ငွားရမ္းရႏုိင္တဲ့ အေျခအေန၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ ရႏုိင္ခြင့္ သုံးသပ္ခ်က္ သတင္းေတြကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

  အဂၤါေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

  Published 24.12.2013

  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အိမ္ယာေစ်းကြက္၊ ငွားရမ္းရႏုိင္တဲ့ အေျခအေန၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ ရႏုိင္ခြင့္ သုံးသပ္ခ်က္ သတင္းေတြကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။