တီဗီြ

အဂၤါေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
X
23.12.2013 20:50
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အိမ္ယာေစ်းကြက္၊ ငွားရမ္းရႏုိင္တဲ့ အေျခအေန၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ ရႏုိင္ခြင့္ သုံးသပ္ခ်က္ သတင္းေတြကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

အဂၤါေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

Published 24.12.2013

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အိမ္ယာေစ်းကြက္၊ ငွားရမ္းရႏုိင္တဲ့ အေျခအေန၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ ရႏုိင္ခြင့္ သုံးသပ္ခ်က္ သတင္းေတြကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။