တီဗီြအစီအစဥ္

  ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးi
  X
  23.12.2013 20:09
  ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးမွာ အဓိက လႊမ္းမိုးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရး

  Published 24.12.2013

  ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးမွာ အဓိက လႊမ္းမိုးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။