တီဗီြ

ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးi
X
23.12.2013 20:09
ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးမွာ အဓိက လႊမ္းမိုးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရး

Published 24.12.2013

ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးမွာ အဓိက လႊမ္းမိုးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။