သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ဗီြဒီယိုေပါင္းခ်ဳပ္

ျမန္မာ့ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြေရး


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမယာျပသနာေတြကိုေျဖရွင္းႏိုင္ေရးမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဴိးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဌာန၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႕ေရလုပ္ငန္းဌာန အျပင္ စီမံကိန္းေရးရာဌာန စတဲ့ ဌာနေပါင္းစံုပူးေပါင္းၿပီး ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျပင္ဆင္မွဳေတြလုပ္သြားႏိုင္မွာျဖစ္မယ္လို႕ ျမန္မာ့ေျမယာစီမံခန္႕ခဲြေ...

XS
SM
MD
LG