ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္း အသံလႊင့္အစီအစဥ္

ေနာက္ဆံုးရ ကမာၻနဲ႔ ျမန္မာသတင္းေတြ၊ သတင္းေဆာင္းပါး သံုးသပ္ခ်က္နဲ႔ ဗဟုသုတရဖြယ္ က႑စံုကို တေန႔ကို (၅) ႀကိမ္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတဲ့ ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္း ေရဒီယိုအစီအစဥ္ေတြမွာလည္း နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

မနက္ပိုင္း အစီအစဥ္ေတြကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ (၆) နာရီကေန (၇) နာရီ၊ ညေနအေစာပိုင္း အစီအစဥ္ေတြကို ညေန (၆) နာရီခြဲကေန (၇) နာရီ၊ ညပိုင္းအစီအစဥ္ကို ည (၉) နာရီကေန (၁၀) နာရီအထိ နားဆင္ရမွာပါ။ မနက္ (၈) နာရီနဲ႔ ညပိုင္း (၁၀) နာရီမွာလည္း တႀကိမ္စီ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။

VOA Show UTC ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ Meter Band မီတာလိႈင္းမ်ား (KHz)
PM နံနက္ ၀၆း၀၀ - ၀၆း၃၀ နာရီ (UTC ၂၃:၃၀ - ၂၄း၀၀) လိႈင္းတိုမီတာ ၃၂
လိႈင္းတိုမီတာ ၄၀
လိႈင္းတိုမီတာ ၄၉
၉၃၂၅
၇၄၃၀
၆၀၄၀
  နံနက္ ၀၆း၃၀ - ၀၇း၀၀ နာရီ (UTC ၀၀:၀၀ - ၀၀း၃၀)

လိႈင္းတိုမီတာ ၃၂
လိႈင္းတိုမီတာ ၄၀
လိႈင္းတိုမီတာ ၅၀
လိႈင္းလတ္မီတာ ၁၉၀

၉၃၂၅
၇၄၃၀
၅၉၅၅
၁၅၇၅

 

နံနက္ပိုင္း ၈း၀၀ - ၉း၀၀ နာရီ (UTC ၀၁း၃၀ - ၀၂း၃၀)

(ျပန္လႊင့္ အစီီအစဥ္)

လိႈင္းတိုမီတာ ၁၆
လိႈင္းတိုမီတာ ၁၉
လိႈင္းတိုမီတာ ၄၁
၁၇၇၈၀
၁၅၁၁၅
၇၃၀၅
AM1 ညေန ၆း၃၀ - ၇း၀၀ နာရီ (UTC ၁၂:၀၀ - ၁၂း၃၀) လိႈင္းတိုမီတာ ၁၆
လိႈင္းတိုမီတာ ၁၉
လိႈင္းတိုမီတာ ၂၅
၁၇၈၅၀
၁၅၅၆၅
၁၁၉၆၅
AM2 ညပိုင္း ၉း၀၀ - ၁၀း၀၀ နာရီ (UTC ၁၄:၃၀ - ၁၅း၃၀)

ညပိုင္း ၉း၀၀ - ၉း၃၀ နာရီအထိ
လိႈင္းတိုမီတာ ၂၅
လိႈင္းတိုမီတာ ၃၂
လိႈင္းတိုမီတာ ၅၀
လိႈ္င္းလတ္မီတာ ၁၉၀
လိႈင္းတိုမီတာ ၂၄
၁၁၉၆၅
၉၃၂၅
၅၈၈၅
၁၅၇၅
၁၂၀၇၅
  ညပိုင္း ၁၀း၀၀ - ၁၁း၀၀ နာရီ (UTC ၁၅:၃၀ - ၁၆း၃၀)
(ျပန္လႊင့္ အစီီအစဥ္)
လိႈင္းတိုမီတာ ၃၂
လိႈင္းတိုမီတာ ၅၀
၉၃၂၀
၅၈၈၅
  ညပိုင္း ၁၀း၀၀ - ၁၀း၃၀ နာရီ (UTC ၁၅:၃၀ - ၁၆း၀၀)
(ျပန္လႊင့္ အစီီအစဥ္)
လိႈင္းလတ္မီတာ ၁၉၀ ၁၅၇၅

 

တီဗီြသတင္းလႊာႏွင့္မဂၢဇင္း အစီအစဥ္ - အခ်ိန္ဇယားနဲ႔ မီတာလိႈင္းမ်ား

Indian Ocean Regional Satellite (IOR)*
IOR - New Skies 703
57 degrees East
Downlink Frequency: 4055 MHz, Transponder 35 (Global beam)
FEC: ½ rate
Symbol Rate: 26000
Network ID: 3
Polarization: Right Hand Circular
Typical LO Freq: 5150 MHz
Typical L-band IF: 1095 MHz
Video Format: PAL
Virtual channels 420

*Asiasat 7 Satellite*
Satellite:                       Asiasat 7 (105.5 deg. East)
Downlink Frequency:       4040 MHz
FEC:                            1/2
Symbol Rate:                26.5 MSym/s
Downlink Polarization:      H
Network ID:                 1
Video Format:               PAL
 
ေန႔စဥ္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္္
ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၇း၀၀ နာရီ မွ ၇း၃၀ နာရီ (UTC 1230-1300)
 
ေန႔စဥ္အစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း တစ္ေန႔လွ်င္ ေျခာက္ႀကိမ္ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။

- ည ၁၁း၀၀ - ၁၁း၃၀ (UTC 1630-1700)
- နံနက္ ၄း၃၀ - ၅း၀၀ (UTC 2200-2230)
- နံနက္ ၅း၃၀ - ၆း၀၀ (UTC 2300-2330) စေန၊ တနဂၤေႏြမွအပ
- နံနက္ ၇း၀၀ - ၇း၃၀ (UTC 0030-0100)
- နံနက္ ၁၁း၀၀ - ၁၁း၃၀ (UTC 0430-0500)
- ညေန ၄း၀၀ - ၄း၃၀ (UTC 0930-1000) စေန၊ တနဂၤေႏြမွအပ