မ်က္ေမွာက္ေရးရာ / သတင္းသံုးသပ္ခ်က္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမအသံုးခ်မႈဇံု ခဲြျခားမႈစနစ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ့မလား (ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လက္ျဖစ္ ေပါင္းကူးတံတားကို အသံုးျပဳေနတဲ့ အလုပ္သမားတစ္ဦး။

TEXT SIZE - +
18.04.2014
ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ပညာရွင္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေျမအသံုးခ်မႈဇံု (၁၁) ဇံုသတ္မွတ္ၿပီး အေဆာက္အဦးေတြ တည္ေဆာက္ရင္ ေကာင္းမယ္ဆိုတဲ့အျမင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မလားဆိုတဲ့အေပၚ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္နဲ႔ ေဒၚအင္ၾကင္းႏုိင္တို႔ သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။ အျပည့္အစံု

အသံ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး

ဧၿပီ ၁၇၊ ၂၀၁၄ - ရခိုင္ျပည္နယ္က လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး က်ဆင္းလာႏိုင္တဲ့ အလားအလာကို ဦးေအာင္ခင္ နဲ႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းတုိ႔က သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဧၿပီ ၁၆၊ ၂၀၁၄ - ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အေျခအေန၊ အလားအလာကို ဦးေက်ာ္ဇံသာ က Brooking Institute က အႀကီးတန္းပညာရွင္ Lex Rieffel နဲ႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ သန္းေခါင္စာရင္း နဲ႔ မြတ္စလင္ဦးေရ

ဧၿပီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ - ျမန္မာျပည္မွာ လူဦးေရတုိးပြားလာတာနဲ႔အမွ် မြတ္စလင္ဦးေရလည္း တိုးပြားလာႏိုင္ပံုကို ဦးေအာင္ခင္ နဲ႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းတို႔က သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာက ဘယ္ေလာက္ လြတ္လပ္

ဧၿပီ ၉၊ ၂၀၁၄ - ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သတင္းေထာက္ေတြရဲ ႔ လုပ္ငန္းဟာ ျပစ္မွဳတရပ္၊ ရာဇဝတ္မွဳတရပ္ ျဖစ္ေနပါသလား။ Is journalism a crime in Burma? ဆိုတာ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ဦးေက်ာ္ဇံသာ က DVB ဒါရိုက္တာ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း နဲ႔ ျမန္မာပို႔စ္ ဂလိုဘယ္လ္ရဲ ႔ အယ္ဒီတာ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္တုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ သန္းေခါင္စာရင္းရဲ ႔ အက်ဳိးရလဒ္

ဧၿပီ ၃၊ ၂၀၁၄ - လူဦးေရနဲ႔အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေရးႀကီးပံုကို ဦးေအာင္ခင္ နဲ႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းတုိ႔က သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ပုဂၢိဳလ္စဲြ ႏိုင္ငံေရးမွ အဖြဲ႔အစည္းအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးသို႔

ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၄ - ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ လူပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးကေန အဖြဲ႔အစည္းအေျချပဳတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္တည္ေျပာင္းလဲလာႏိုင္မယ့္ အေျခအေန၊ အလားအလာတုိ႔ကို ပါေမာကၡ David Steinberg နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာ တုိ႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ထားပါတယ္။

အသံ အျငင္းပြားစရာ သန္းေခါင္စာရင္း ျပႆနာ

မတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၄ - မၾကာခင္ေကာက္ယူေတာ့မယ့္ သန္းေခါင္စာရင္းသတင္းကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ စိတ္ဝင္စားၾကသလို အျငင္းပြားတာလည္းရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ခင္ နဲ႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းတို႔က သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရးဆြဲဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္မလား?

မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၄ - ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ရဲ ႔ အခန္းက႑၊ စစ္တပ္ရဲ ႔ ႀကီးစိုးမိုးကို ေျပာင္းလဲႏုိင္မယ့္ အေျခအေန ရွိေနပါရဲ ႔ လား။ ေဒါက္တာအင္ဒရူး နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာ တုိ႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ သန္းေခါင္စာရင္း နဲ႔ တုိင္းျပည္အသြင္သ႑ာန္

မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၄ - လာမယ့္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ မနက္ကေန ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ယူမယ့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္းကို ဦးေအာင္ခင္ နဲ႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းတို႔က သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ယေန႔ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာ

မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၄ - ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ ဘယ္လို အတားအဆီးေတြ ရွိေနေသးသလဲဆိုတာကို ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ ႏိုင္ဟံသာ နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာတို႔ ေဆြးေနြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ သတင္းေရးခြင့္ ဥပေဒ နဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ဥပေဒ

မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - သတင္းသမားမ်ားရဲ ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ က်င့္ဝတ္ကို ဥပေဒျပဳထားသလို ဖိႏိွပ္ေရးဥပေဒေတြ ရွိေနေသးတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္မႈဟာ မခိုင္မာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ခင္ နဲ႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းတို႔က သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ဧရာဝတီအယ္ဒီတာျမင္တဲ့ ဒီေန႔ နဲ႔ အနာဂတ္ ျမန္မာ့မီဒီယာ

မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၄ - ဧရာဝတီသတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဦးေအာင္ေဇာ္ နဲ႔ု ဗီြအိုေအျမန္မာသတင္း အယ္ဒီတာ ဦးေက်ာ္ဇံသာ တုိ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဧရာဝတီသတင္းစာ လုပ္ငန္းအေျခအေန၊ ျမန္မာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ၊ ေရွ ႔အလားအလာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ပဋိပကၡနဲ႔ သတင္းမီဒီယာ အခန္းက႑

မတ္ ၆၊ ၂၀၁၄ - ပဋိပကၡမ်ဳိးစံု ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ သတင္းမီဒီယာပါဝင္ႏိုင္တဲ့ အခန္းက႑ကို ေလ့လာထားတဲ့ စာတမ္းတေစာင္ကို ဦးေအာင္ခင္ နဲ႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းတို႔က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ရဲ ႔ ျမန္မာျပည္ (၆) ႏွစ္ ခရီး

မတ္ ၅၊ ၂၀၁၄ - လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ (၆) ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပါေမာကၡ Tomas Ojea Quintana ကို သူ႔တာဝန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔အျမင္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္မ်ားကို ဦးေက်ာ္ဇံသာ က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးျပႆနာ

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၄ - စစ္အစိုးရ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေတြကို ဦးေအာင္ခင္ နဲ႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းတို႔က သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအျမင္

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၄ - ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု နဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာထားအျမင္၊ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို ျမန္မာ႔အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ပါေမာကၡ David Steinberg နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာတို႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ထားပါတယ္။

အသံ သရုပ္ပ်က္ျခစားေနတဲ့ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးစနစ္

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၄ - စစ္အာဏာရွင္ရဲ ႔ ဖိႏိွပ္ေရးကိရိယာအျဖစ္ အသံုးခ်ခံခဲ့ရတဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္က အဂတိလိုက္စားမႈေတြအေၾကာင္း ဦးေအာင္ခင္ နဲ႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း က သံုးသပ္ထားပါတယ္။

အသံ မေျပာင္းလဲေသးတဲ့ ေအာက္ေျခလူတန္းစားဘဝ

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၄ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေအာက္ေျခလူတန္းစား လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လူငယ္မ်ားရဲ ႔ လူမႈဘဝ အေျခအေန၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ဗီြအိုေအဝိုင္းေတာ္သားမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျမင္ႏွစ္မ်ဳိး

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိစၥမွာ ျပည္သူလူထု အျမင္ခ်င္ကြဲျပားပံုကုိ ဦးေအာင္ခင္ နဲ႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းတုိ႔က သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
X
19.04.2014
တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔အတူ တိုးတက္လာတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား အခန္းက႑ကို Concord အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ေရး ပညာေပးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ မစိုးထက္ဝင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း။ အေမရိကန္-အီဒီယံ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာ နဲ႔ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူေတြအေၾကာင္း သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ စတဲ့ ...
တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔အတူ တိုးတက္လာတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား အခန္းက႑ကို Concord အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ေရး ပညာေပးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ မစိုးထက္ဝင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း။ အေမရိကန္-အီဒီယံ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာ နဲ႔ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူေတြအေၾကာင္း သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ စတာေတြကို ႐ႈစားရပါမယ္။

ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
VOA60 Worldi
X
19.04.2014
VOA60 World