သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အစိုးရသစ္ ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္း လႊတ္ေတာ္ တင္သြင္း


အစိုးရသစ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ဒီကေန႔ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္း။ မတ္လ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၆၊ ေနျပည္ေတာ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ႔ အရပ္သား သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ကေန အစိုးရဖြဲ႔စည္းပံုကို ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တာမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တုန္းက ထားရွိထားတဲ့ ဝန္ျကီးဌာန ၃၆ခု ထဲကေန ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ခု အထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဆိုၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တခုကိုေတာ့ ထပ္တိုးထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ရဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ အဆုိျပဳခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒီသတင္း အျပည္႔အစံုကို ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းကေမခကေပးပို႔ ထားပါတယ္။

မၾကာခင္ တာဝန္လႊဲေျပာင္းယူေတာ့မယ့္ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က သူဖြဲ႔စည္းမယ့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ခုသာ ထားရွိမယ္လို႔ ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ တင္္ျပသြားပါတယ္။ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထပ္မွာ ဝန္ႀကီး ဌာန ၃၆ခု ထားရွိထားပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၆ခုကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အလိုက္ ေပါင္းစည္းမႈေတြ လုပ္ဖို႔ ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ေပါင္းစည္းမယ့္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကေတာ့ သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာနကို ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာနတို႔ကိုေပါင္းကာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနေပါင္းကာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ဘ႑ာေရးနဲ႔ အခြန္ဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းစီးပြားေရးဝန္ၾကီးဌာနကို ေပါင္းကာ စီမ့ကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး နဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနကိုေပါင္းကာ အလုပ္သမား လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး နဲ႔့ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဆည္ေျမာင္း ဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ၀န္ၾကီးဌာန ကိုေပါင္းကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ၊ သတၳဳတြင္းနဲ႔ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန ၂ခုကိုေပါင္းကာ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဝန္ႀကီးဌာန ဆိုၿပီး ေပါင္းစည္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီျပင္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ကို ေပါင္းလိုက္ၿပီး သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနကိုလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန ကိုလည္း စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တို႔ကို ေပါင္းလိုက္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးဌာန ၆ခု ထားရွိထားတဲ့ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဌာနကိုလည္း တခုတည္းထဲသာ ေပါင္းၿပီး ထားရွိသြားေတာ့မွာပါ။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ထားရွိမယ့္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ခုလိုလႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

"ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူထံမွ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန အေရအတြက္ကို ၂၁ ဌာနအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေရကို ၁၈ဦးအျဖစ္ လညး္ေကာင္း၊ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၂၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၂၄တို႔နဲ႔အညီ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ရက္ ရက္စြဲပါ စာျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထားပါတယ္။"

လက္ရွိတည္ဆဲ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၂ အရႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႔ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေရကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ ႏိုင္တယ္လို႔ျပဌာန္းထားပါတယ္။

လတ္တေလာသတင္းေတြအရ အသစ္ဖြဲ႔စည္းမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမွာ NLD ပါတီက ၈ဦး ခန္႔သာ ပါဝင္ၿပီး က်န္သူေတြကို တတ္သိပညာရွင္ေတြကို ခန္႔အပ္ကာ ဖြဲ႔စည္းသြားမယ္လို႔ NLD ပါတီနဲ႔နီးစပ္သူေတြကေျပာဆိုေနတာေတြရွိေပမယ့္ NLD ပါတီထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ဒါကိုအတည္ျပဳခ်က္ မေပးသလို ျငင္းဆိုတာလဲ မလုပ္ပါဘူး။

ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ေပါင္းစည္းလိုက္ေပမယ့္ ဝန္ထမ္းေတြကို ေလ်ာ့ခ်သြားဖို႔ လုပ္ေဆာင္မွာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ မစိုးရိမ္ၾကဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာဆိုထားပါတယ္။

အမည္မေဖာ္လိုသူ ဝန္ထမ္းတဦးကေတာ့ ဒီလိုဝန္ႀကီးဌာနေတြေပါင္းစည္းလိုက္တဲ့ အေပၚ ဘာမွ ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္မရွိတာေၾကာင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ လုပ္သေလာက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို စစ္မွန္စြာ ရရွိေစလိုေၾကာင္း အခုလို ဗီြအိုေအက ေမးျမန္းမႈကိုေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။

"အရင္တုန္းကေတာ့ လုပ္သက္ ၁၅ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂၀ ရွိတဲ့သူ ဘာမွ မတက္ပဲနဲ႔ ေဟ့ေကာင္ေတြ ဒါလုပ္ဆို လုပ္သာလုပ္ရတယ္။ ေၾကာက္လို႔သာ လုပ္ရတယ္။ ရာထူးက်ေတာ့လည္း မိုးနဲ႔ေျမလို ကြာေနေတာ့ တာဝန္ဆိုၿပီး လုပ္တာ၊ တင္ျပတာကိုလည္း လက္မခံေတာ့ လုပ္ရတာ ကိုင္ရတာ ခရီးမတြင္ဘူးဗ်။ အရင္တုန္းက အေျခအေနကို ေျပာျပတာပါ။ အခုအရပ္သားအစိုးရတက္လာတယ္။ တက္လာတဲ့အခါမွာ အရင္တုန္းက မိုးက်ေရႊကိုေတြ အရင္ပံုစံေတြ ကို ေဖာ်က္ဖ်က္ၿပီးေတာ့ ဒီအရပ္သားအစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ အဲ့တာေလးေတြ ဆန္ကာတင္စိစစ္ၿပီးေတာ့ ၾကြက္ေခ်းေတြကို ေရြးထုတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္လိုက္မယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ထင္မိပါတယ္ဗ်။ "

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ တိုင္း ရင္းသားဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အသစ္ထပ္မံဖြဲ႔စည္းဖို႔ လုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ အေပၚ တိုင္းရင္းသားေတြက ႀကိဳဆိုလိုက္ၾကပါတယ္။ ဒီအသစ္ ဖြဲ႔မယ့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားတဦးက ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္က ေဒၚနန္းဝါႏုက ခုလိုေျပာျပပါတယ္။

"တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕လက္ေအာက္မွာက်ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ရွိေစခ်င္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ဌာနေတြကတဆင့္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ အခြင့္အေရးေပါ့။ ရပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္သြားႏုိင္တဲ့ အထိေရာက္ေအာင္ ဒီဝန္ႀကီးတေယာက္က တကယ္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ တကယ္စိတ္ေစတနာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္ေပါ့ေနာ္။ ျဖစ္ႏုိင္လို႔ရွိရင္ တုိင္းရင္းသားပါတီထဲကေန ေရြးခ်ယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ရွင့္။"

အစိုးရအသစ္ အေနနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ေပါင္းစည္းတာေတြ လုပ္ကာ ဝန္ႀကီး ဌာန ၂၁ခုသာထားဖို႔ ဒီကေန႔လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့သလို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေရ ကို ၁၈ ဦးသာထားရွိမယ္လို႔လည္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီတင္ျပမႈကို မနက္ဖန္ လႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။

XS
SM
MD
LG