သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္း အသံလႊင့္အစီအစဥ္

ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္း အသံလႊင့္အစီအစဥ္ကေန ေနာက္ဆံုးရ ကမာၻနဲ႔ ျမန္မာသတင္းေတြ၊ သတင္းေဆာင္းပါး၊ သံုးသပ္ခ်က္နဲ႔ ဗဟုသုတရဖြယ္ က႑စံုကို တေန႔ကို (၅) ႀကိမ္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာကို ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္း ေရဒီယိုအစီအစဥ္ေတြမွာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။ မနက္ပိုင္း အစီအစဥ္ေတြ ကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ (၆) နာရီကေန (၇) နာရီ၊ ညေနအေစာပိုင္း အစီအစဥ္ေတြကို ညေန (၆) နာရီခြဲကေန (၇) နာရီ၊ ညပိုင္းအစီအစဥ္ကို ည (၉) နာရီကေန (၁၀) နာရီအထိ နားဆင္ရမွာပါ။ မနက္ (၈) နာရီနဲ႔ ညပိုင္း (၁၀) နာရီမွာလည္း တႀကိမ္စီ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။

ေရဒီယိုအစီအစဥ္ ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ႏွင့္ မီတာလိႈင္းမ်ား

နံနက္ ၀၆း၀၀ - ၀၆း၃၀ နာရီ (UTC ၂၃း၃၀ - ၂၄း၀၀)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၃၂ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၉၃၂၅)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၄၀ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၇၄၃၀)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၄၉ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၆၀၄၀)

နံနက္ ၀၆း၃၀ - ၀၇း၀၀ နာရီ (UTC ၀၀း၀၀ - ၀၀း၃၀)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၃၂ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၉၃၂၅)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၄၀ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၇၄၃၀)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၅၀ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၅၉၅၅)

- လိႈင္းလတ္မီတာ ၁၉၀ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၁၅၇၅)

နံနက္ ၀၈း၀၀ - ၀၉း၀၀ နာရီ (UTC ၀၁း၃၀ - ၀၂း၃၀) (ျပန္လႊင့္အစီအစဥ္)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၁၆ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၁၇၇၈၀)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၁၉ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၁၅၁၁၅)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၄၁ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၇၃၀၅)

ညေန ၆း၃၀ - ၇း၀၀ နာရီ (UTC ၁၂း၀၀ - ၁၂း၃၀)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၁၆ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၁၇၈၅၀)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၁၉ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၁၅၅၆၅)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၂၅ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၁၁၉၆၅)

ညပိုင္း ၉း၀၀ - ၁၀း၀၀ နာရီ (UTC ၁၄း၃၀ - ၁၅း၃၀)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၂၅ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၁၁၉၆၅)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၃၂ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၉၃၂၅)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၅၀ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၅၈၈၅)

- လိႈင္းလတ္မီတာ ၁၉၀ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၁၅၇၅)

နံနက္ ၁၀း၀၀ - ၁၁း၀၀ နာရီ (UTC ၁၅း၃၀ - ၁၆း၃၀) (ျပန္လႊင့္အစီအစဥ္)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၃၂ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၉၃၂၀)

- လိႈင္းတိုမီတာ ၅၀ (ကီလိုဟတ္တ္ဇ္ ၅၈၈၅)

တီဗီြသတင္းလႊာႏွင့္ မဂၢဇင္းအစီအစဥ္ ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ႏွင့္ မီတာလိႈင္းမ်ား

ေန႔စဥ္ တိုက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၇း၀၀ နာရီ မွ ၇း၃၀ နာရီ (UTC 1230-1300)

ဗီြအိုေအ ျမန္မာဌာနရဲ႕ ေန႔စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာကို တနလၤာေန႔ကေန ေသာၾကာေန႔ ညစဥ္ ၇ နာရီက ၇ နာရီခြဲအထိ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါ တယ္။ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ေတြမွာေတာ့ တီဗီြမဂၢဇင္းအစီအစဥ္ကို ထုတ္လႊင့္ပါတယ္။

Indian Ocean Regional Satellite (IOR)*

IOR - New Skies 703

57 Degrees East

Downlink Frequency: 4055 MHz, Transponder 35 (Global beam)

FEC: 1/2 rate

Symbol Rate: 26000

Network ID: 3

Polarizationn: Right Hand Circular

Typical LO Freq: 5150 MHz

Typical L-band IF: 1095 MHz

Video Format: PAL

Virtual channels 420

*Asiasat 7 Satellite*

Satellite: Asiasat 7 (105.5 deg. East)

Dwonlink Frequency: 4040 MHz

FEC: 1/2

Symbol Rate: 26.5 MSym/s

Downlink Polarization: H

Network ID: 1Video Format: PAL

XS
SM
MD
LG