သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ျမန္မာမီဒီယာေကာင္စီ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႔ဆံု

ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္နဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) တို႔ေတြ႔ဆံု (ဓာတ္ပံု - ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္ေဖ့ဘုတ္စ္)
1

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္နဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) တို႔ေတြ႔ဆံု (ဓာတ္ပံု - ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္ေဖ့ဘုတ္စ္)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္နဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) တို႔ေတြ႔ဆံု (ဓာတ္ပံု - ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္ေဖ့ဘုတ္စ္)
2

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္နဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) တို႔ေတြ႔ဆံု (ဓာတ္ပံု - ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္ေဖ့ဘုတ္စ္)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္နဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) တို႔ေတြ႔ဆံု (ဓာတ္ပံု - ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္ေဖ့ဘုတ္စ္)
3

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္နဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) တို႔ေတြ႔ဆံု (ဓာတ္ပံု - ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္ေဖ့ဘုတ္စ္)

XS
SM
MD
LG