သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ကေနဒါပစ္ခတ္မႈ သံသယရွိသူကို စတင္စစ္ေဆး

ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္ကို လံုၿခံဳေရးအရ ပိတ္ထားလိုက္ၿပီးေနာက္ အနီးတ၀ိုက္မွာ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ကေနဒါ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ေတြ ေနရာယူထား
1

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္ကို လံုၿခံဳေရးအရ ပိတ္ထားလိုက္ၿပီးေနာက္ အနီးတ၀ိုက္မွာ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ကေနဒါ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ေတြ ေနရာယူထား

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ အမတ္ေတြက ေသနတ္သမား ၀င္လာလို႔မရေအာင္ တံခါးကို ခံုေတြနဲ႔ ခုၿပီး သတိထားေနၾက
2

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ အမတ္ေတြက ေသနတ္သမား ၀င္လာလို႔မရေအာင္ တံခါးကို ခံုေတြနဲ႔ ခုၿပီး သတိထားေနၾက

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္ကို လံုၿခံဳေရးအရ ပိတ္ထားလိုက္ၿပီးေနာက္ အနီးတ၀ိုက္မွာ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ကေနဒါ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ေတြ ေနရာယူထား
3

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္ကို လံုၿခံဳေရးအရ ပိတ္ထားလိုက္ၿပီးေနာက္ အနီးတ၀ိုက္မွာ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ကေနဒါ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ေတြ ေနရာယူထား

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္ကို လံုၿခံဳေရးအရ ပိတ္ထားလိုက္ၿပီးေနာက္ အနီးတ၀ိုက္မွာ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ကေနဒါ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ေတြ ေနရာယူထား
4

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္ကို လံုၿခံဳေရးအရ ပိတ္ထားလိုက္ၿပီးေနာက္ အနီးတ၀ိုက္မွာ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ကေနဒါ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ေတြ ေနရာယူထား

ေနာက္ထပ္ၾကည့္႐ႈရန္

XS
SM
MD
LG