သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ (သတင္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား)

တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဒီကေန႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ အစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ၈ ဖဲြ႔တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အစိုးရတို႔ၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနား။
1

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အစိုးရတို႔ၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနား။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အစိုးရတို႔ၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနား။
2

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အစိုးရတို႔ၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနား။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အစိုးရတို႔ၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေနစဥ္။
3

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အစိုးရတို႔ၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေနစဥ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနား။
4

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနား။

ေနာက္ထပ္ၾကည့္႐ႈရန္

XS
SM
MD
LG