သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ မဲရလဒ္ေတြကို စတင္ေရတြက္ေနတဲ့သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား

ဒီကေန႔ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ စေနေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ မဲရလဒ္ေတြကို စတင္ေရတြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

 ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ မဲရလဒ္ေတြကို စတင္ေရတြက္ေနတဲ့သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား
1

 ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ မဲရလဒ္ေတြကို စတင္ေရတြက္ေနတဲ့သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား

 ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ မဲရလဒ္ေတြကို စတင္ေရတြက္ေနတဲ့သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား
2

 ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ မဲရလဒ္ေတြကို စတင္ေရတြက္ေနတဲ့သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား

 ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ မဲရလဒ္ေတြကို စတင္ေရတြက္ေနတဲ့သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား
3

 ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ မဲရလဒ္ေတြကို စတင္ေရတြက္ေနတဲ့သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား

Voting began in Myanmar Saturday in by-elections
4

Voting began in Myanmar Saturday in by-elections

ေနာက္ထပ္ၾကည့္႐ႈရန္

XS
SM
MD
LG