သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဘာသာေရး၏ အခန္းက႑


Republican သမၼတ ကုိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
Mitt Romney က သူ ေနာင္ႏွစ္ အိမ္ျဖဴရာထူး
အႏိုင္ရရင္ Mormon ဘာသာေရးဂိုဏ္းဟာ
သူ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ မရွိ
ေစရဘူးလို႔ မဲဆႏၵရွင္ေတြ စိတ္ခ်ရေအာင္
ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

XS
SM
MD
LG