သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈရွိရန္ အေရးႀကီး


စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ရာ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္မႈမရွိတဲ့ ျမန္မာလိုႏုိင္ငံမ်ဳိးအတြက္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ ဆိုတာဟာ တကယ့္ကို အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥတခုျဖစ္ပါတယ္လို႔ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Heritage Foundation
ရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ေလ့လာဆန္းစစ္သူ ပညာ
ရွင္ တဦးကေျပာလိုက္ပါတယ္။ Heritage
Foundation နဲ႔ Wall Street Journal တို႔ပူးတြဲ
ျပဳစုၿပီး အဂၤါေန႔ကမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး လြတ္လပ္မႈစစ္တမ္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဗီြအိုေအ
က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ အဲဒီလို ေျပာခဲ့
တာပါ။ အျပည့္အစံုကို ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊
ျပည္သူလူထု ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေစဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္
ေျခ အလားအလာေတြ မရွိလို႔မဟုတ္ဘဲ စီးပြား
ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလန္းေတြအတြက္
လိုအပ္တဲ့ အေျခခံဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈေတြ မရွိလို႔ပါလို႔ ေျဖၾကားခဲ့သူကေတာ့ အေမရိကန္အေျခစိုက္ The Heritage Foundation ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔
စီးပြားေရးဌာန (Center of International Trade and Economics) က မူ၀ါဒေရးရာ သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာဆန္းစစ္သူ (Policy Analyst) Mr. Anthony Kim ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ
အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ စစ္တမ္းမွာပါတဲ့ စီးပြား
ေရးလြတ္လပ္မႈၫႊန္းကိန္းစာရင္းကို ျပဳစုခဲ့သူပါ။

ႏိုင္ငံတခုရဲ႕စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ရာ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈဟာ တကယ့္ကို အေရး
ပါတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္လို႔ Mr. Anthony ကဆိုပါတယ္။

“အထူးသျဖင့္ ဒီေန႔လို တကမာၻလံုးျခံဳၿပီး ကူးလူးဆက္ဆံ ယွက္ႏြယ္ေနၾကတဲ့ ေခတ္ႀကီး
မွာ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈဟာ ပိုၿပီး အေရးပါလာ ပါတယ္။ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈကို ပိုၿပီးျမင့္မားတဲ့အဆင့္မွာရွိေအာင္ ထိန္းထားဖို႔၊ ရေအာင္လုပ္ဖို႔ တကယ့္ကို အေရးႀကီးပါ
တယ္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ေတာ့ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈဆိုတာ အစိုးရရဲ႕ ၀င္ေရာက္
စြက္ဖက္မႈ နည္းပါးၿပီး အကန္႔အသတ္နဲ႔ရွိတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္
တို႔ကေတာ့ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈဆိုတာကို အစိုးရရဲ႕စြက္ဖက္မႈ လံုးလံုးလ်ားလ်ား
မရိွတာမ်ဳိးနဲ႔ မသတ္မွတ္ပါဘူး။ အစိုးရဟာ အားေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးလို၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ထိန္းသိမ္းေရးလို ကိစၥမ်ဳိးေတြမွာ အခန္းက႑တခုအေနနဲ႔ ပါ၀င္
သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈကေတာ့ အနည္းဆံုး
ျဖစ္သင့္ပါ တယ္။ လူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးကို ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳသင့္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံမ်ဳိးအတြက္ဆိုရင္လည္း စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈဆိုတာဟာ မေရာက္
ႏုိင္တဲ့၊ မရႏိုင္တဲ့ အိပ္မက္ကမာၻ မဟုတ္ပါ ဘူးလို႔ သူက ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“အခ်ိန္ေတာ့ယူရပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို အျမင့္ဆံုးအဆင့္မွာ ထိန္းသိမ္း
ထားတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ထဲမွာပဲ ျမင့္မားတ့ဲ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈကိုလည္း အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္း စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈဆီ
ဦးတည္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တိုးတက္မႈ ဘာ့ေၾကာင့္ အေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္စရာေကာင္း
တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။”

စစ္တမ္းျပဳစုရာမွာ က႑ဆယ္ခုက လြတ္လပ္မႈေတြကို တိုင္းတာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဟာ က႑ဆယ္ခုစလံုးမွာ လြတ္လပ္မႈ နည္းပါးတာမဟုတ္ဘဲ က႑ေလးခုမွာ လြတ္လပ္
မႈ ရွိတယ္ဆုိတာကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အဲဒီမွာမွ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈမွာ ကမာၻ႔ ပွ်မ္းမွ်အဆင့္ကိုမီၿပီး အခြန္အေကာက္နဲ႔ အစိုးရအရြယ္အစားတို႔မွာဆုိရင္ ကမာၻ႔ပွ်မ္းမွ်
အဆင့္ကို ေက်ာ္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတို႔
မွာေတာ့ အေတာ့္ကို နိမ့္က်တာကို စစ္တမ္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္မႈအဆင့္ကို ထိခိုက္တဲ့အခ်က္ေတြလို႔ Mr. Anthony Kim က
ဆိုပါတယ္။

“အားနည္းတဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျမင့္မားတာေတြဟာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ဖို႔ရာ ျမင့္မားတဲ့ အလားအလာေတြကို အကန္႔အသတ္
ျဖစ္၊ အတားအဆီးျဖစ္ေနပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ အားေကာင္းၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔
ဆိုရင္ေတာ့ လူေတြက လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုဖို႔လိုသလို အစိုးရအေနနဲ႔လည္း
ႏုိင္ငံေရးအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုစိတ္ ရွိဖို႔လိုတယ္လို႔ သူက အၾကံေပးခဲ့ပါတယ္။

“စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရဖို႔နဲ႔ ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ဆိုတာဟာ လြယ္တဲ့အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္
ပါဘူး။ လူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကေန ၀င္ေငြရရွိဖို႔
အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး တိုးပြားလာေစမယ့္ ျမင့္မားတဲ့စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈရဖို႔
ေတာင္းဆိုသင့္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေတာ့ ယူရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ
ကိုအားေပးတဲ့ မွန္ကန္တဲ့မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုစိတ္ေတြ
မွန္ကန္တဲ့အဆင့္မွာ ရွိဖို႔ရာကေတာ့ အေတာ့္ကို အေရးႀကီးတယ္လို႔ က်ေနာ္ယူဆပါ
တယ္။”

၂၀၀၈ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈစစ္တမ္းကို The Wall Street Journal နဲ႔ ပူးတြဲ
ျပဳစု ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ The Heritage Foundation ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔စီးပြားေရးဌာနက မူ၀ါဒေရးရာ သ႐ုပ္ခြဲ ေလ့လာဆန္းစစ္ သူ
Mr. AnthonyKim ေျပာသြားတာပါ။

ဒီစစ္တမ္းမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၂ ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈေတြကို ေကာက္ယူ
ျပဳစုၿပီး အဆင့္လိုက္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဆင့္ ၁၅၃ မွာရွိၿပီး အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ ၃၀ မွာေတာ့ အဆင့္ ၂၉ မွာရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထား
ပါတယ္။

၁၆၂ ႏုိင္ငံထဲမွာ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ ငါးႏိုင္ငံက ေဟာင္ေကာင္၊
စကၤာပူ၊ အိုင္ယာလန္၊ ၾသစေၾတးလ်နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ျဖစ္ပါတယ္။
အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသမွာဆိုရင္ေတာ့ ေဟာင္ေကာင္၊ စကၤာပူ၊ ၾသစေၾတးလ်၊
နယူးဇီလန္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔ကို ထိပ္ဆံုး ငါးႏိုင္ငံအျဖစ္ စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

XS
SM
MD
LG