သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္း စက္မႈထိပ္သီးညီလာခံ၌ အဓိက ေဆြးေႏြးမည္


G 8 ေခၚ ကမၻာ့စက္မႈထြန္းကား ၈ ႏုိင္ငံ ထိပ္သီး
စည္းေ၀းပြဲ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းမွာ ဒုတိယေန႔
အျဖစ္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္လာတဲ့အခါ ကမၻာ့
ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကိစၥ အာ႐ုံစိုက္ ေဆြးေႏြး
ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာဆုိေနၾကပါတယ္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ကုိင္တြယ္ေရး သေဘာ
တူညီခ်က္ လက္ခံလာေအာင္ သမၼတဘုရွ္အား
ဖိအားေပးၾကဖြယ္ရွိတယ္လို႔ အကဲခတ္သမား
မ်ားက ထင္ေၾကးေပး တြက္ဆေနၾကပါတယ္။

အလုပ္ျဖစ္မယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရး ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို သေဘာ
တူညီခ်က္မွာ ထည့္သြင္းတဲ့အခါ စီးပြားေရး တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးလာတဲ့ အိႏၵိယနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ
တုိ႔လည္း ဘယ္လိုသေဘာတူညီခ်က္မွာမဆုိ ပါ၀င္ရလိမ့္မယ္လို႔ သမၼတဘုရွ္က ေျပာဆုိ
ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဟုိကုိင္းဒုိးကၽြန္းက G 8 ထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲ အဖြင့္ေန႔မွာေတာ့ အာဖရိက
တုိက္ရဲ႕ အေထာက္အပံ့ကိစၥမ်ားကိုသာ အခ်ိန္ေပးၿပီး အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားပါ
တယ္။ G 8 ထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲမွာ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံအေပၚ တုိးၿပီး ဒဏ္ခတ္အေရးယူဖို႔
ကိစၥ တက္လာတဲ့အခါ အာဖရိကေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိး
ကြဲျပားေနပါတယ္။

ဇင္ဘာေဘြသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့မွာ သမၼတ ေရာဘတ္ မူဂါဘီ
(Robert Mugabe) တေယာက္တည္းၿပိဳင္ၿပီး တေယာက္တည္း အႏုိင္ယူကာ အာဏာ
ဆက္ၿပီး ယူထားတာဟာ စိတ္ပ်က္စရာပဲလို႔ သမၼတဘုရွ္က ေျပာဆုိလုိက္ၿပီး အာဖရိက
သမဂၢ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တန္ဇန္နီးယားႏုိင္ငံ သမၼတကေတာ့ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံအေပၚ
ဒဏ္ခတ္အေရးယူမွာကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာဆုိပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား ...

XS
SM
MD
LG