သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

House အေျခခံ အီဒီယံ စကားလုံး အသုံးအႏူန္းမ်ား


ပထမ အီဒီယံအသုံးအႏူန္း - Put your house in order (တုိက္ရုိက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ - "သင့္ရဲ ႔အိမ္ကုိ စနစ္တက် သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ထားပါ"။ အီဒီယံအသုံးအႏူန္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ - "စနစ္တက်ရွိေစျခင္း")

အေျခအေန ႏွစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီ အသုံးအႏႈန္း သုံးစြဲႏုိင္ပုံကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

ပထမအဓိပၸာယ္ - ကုိယ္ရဲ ႔ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥကုိ ေျဖရွင္းထားတာလုိ႔ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္။ George Grow ေပးတဲ့ ဥပမာမွာ ဦးေလးေတာ္စပ္သူက သူမေသခင္ သူ႔အေမြကုိ မိသားစုအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ စိတ္ေအးရေအာင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေပးထားတဲ့ အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

"Before he died, Uncle Bob put his house in order. He paid off all his debts and left his insurance policy, his will and other important papers in a big envelop on his wife's desk."

"သူမဆုံးခင္ ဦးေလး ေဘာ့ က သူကိစၥေတြကုိ ေႏွာင္ေရးေအးရေလေအာင္ စနစ္တက် စီစဥ္ထားခဲ့တယ္။ သူ႔အေၾကြးေတြအားလုံးကုိ ေပးဆပ္ခဲ့တယ္၊ အာမခံေပၚလစီေတြလည္း ထားခဲ့တယ္။ အေမြစာခ်ဳပ္လည္း ထားခဲ့တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကုိလည္း အိတ္ႀကီးတအိတ္ထဲ ထဲ့ၿပီး သူ႔ဇနီးရဲ ႔ စာပြဲေပၚမွာ တင္ထားတယ္" လုိ႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

ဒုတိယအဓိပၸာယ္ - စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းတခုအတြင္း (သုိ႔) ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနတာကုိ စနစ္တက်ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာမွာလည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္

ဒီဥပမာမွာ နယူးေရာ့ (New York) မွာ ရွိေနတဲ့ ကုမၼဏီႀကီးရဲ ႔ ဌာနခ်ဳပ္က အလုပ္ပုိင္ရွင္ႀကီး လာမွာမုိ႔ ရွိကားကုိ (Chicago) ရုံးခြဲက မန္ေနဂ်ာ အလုပ္ရႈပ္ေနတဲ့ ဥပမာျဖစ္ပါတယ္။

"We have to put the house in order in two days. I want desks clean, the whole place looking good and we need account balance up to date by five o'clock tomorrow afternoon."

"က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔ ရုံးမွာ ႏွစ္ရက္အတြင္း စနစ္တက် လုပ္ၾကရမယ္။ စာပြဲေတြကုိ ရွင္းထား၊ ေနရာတခု ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ထားၾက၊ ဒါအျပင္ ေငြစာရင္းေတြလည္း ခ်ိန္ကုိက္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ ျပတဲ့စာရင္းကုိ မနက္ျဖန္ ညေန ငါးနာရီ အမီ အားလုံးျပင္ထားရမယ္" လုိ႔ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္။

ဒီအသုံးအႏူန္းကုိ ႏုိင္ငံေရးမွာလည္း သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ္ႏုိင္ငံအတြင္း ကေမာက္ကမ မျဖစ္ရေလေအာင္ အေျခအေနေတြ စနစ္တက် ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာလည္း ဒီအသုံးကုိ ရည္ညႊန္းသုံးလုိ႔ ရပါတယ္။

ဒုတိယ အီဒီယံအသုံးအႏူန္း - To clean house (တုိက္ရုိက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ - "အိမ္ကုိရွင္းလင္းျခင္း"။ အီဒီယံအသုံးအႏူန္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ - "အေျပာင္းအလဲ ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ေအာက္ေျခသိမ္းကအစ ရွင္းလင္းျပစ္ျခင္း"။

အထူးသျဖင့္ အာဂတိလုိက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ မသမာမႈ၊ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ စသျဖင့္တုိ႔ ရွိေနတဲ့ အစုိးရရဲ ႔ စနစ္တရပ္မွာ အားလုံး ဒီမသမာမႈေတြ ကင္းရွင္းေအာင္ ေျပာင္းလဲျပစ္တာ၊ အလုပ္ျဖဳတ္ျပစ္တာ၊ ပင္စင္ေပးျဖစ္တာ တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး လူေတာ္လူေကာင္း၊ အလုပ္လုပ္တဲ့လူ၊ အလုပ္ကုိနားလည္းတဲ့လူေတြနဲ႔ အစားထုိး လုိ႔ရွိရင္ လုပ္ငန္းဟာ ပုိမုိထိေရာက္ တြင္က်ယ္မွာမုိ႔ ေအာက္ေျခသိမ္း ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္တာကို To Clean House လုိ႔ ရည္ၫႊန္းသုံးစြဲ ႏုိင္ပါတယ္။

ပထမ ဥပမာ ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ ႔ေတာ္မွာ အေျခစုိက္တဲ့ ဗ်ဴရုိကရက္ေတြ ကုိ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စလွယ္ေတြက တုိက္ခုိက္ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိတာဟာ ႏုိင္ငံေရး ပရိယာယ္ တခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

"Folks, send me to the Congress and I promise the first thing I will do is clean house. I will get rid off all bureaucrats who sit around all day doing nothing, but wait for quitting time."

"မိတ္ေဆြတုိ႔ေရ က်ေနာ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စလွယ္အျဖစ္ ေရြးၾကပါ။ ေရြးခဲလုိ႔ရွိရင္ ပထမဦးဆုံး ဂတိေပးႏုိင္တာကေတာ့ မသမာမႈေတြကုိ ရွင္းေပးမယ္။ တေန႔လုံး အလုပ္မွာ ထုိင္ၿပီး ဘာမွအလုပ္မလုပ္ဘဲ အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ကုိဘဲ ေစာင့္ေနတဲ့ ဗ်ဴရုိကရက္အာလုံးကုိ က်ေနာ္ရွင္းျပစ္ေပးမယ္" လုိ႔ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္။

ဒုတိယ ဥပမာကေတာ့ ၿမိဳ ႔ႀကီးတၿမိဳ ႔ရဲ ႔ ၿမိဳ ႔ေတာ္၀န္က သူ႔လက္ေအာက္က အမႈထမ္းေတြ ျပည္သူဘ႑ာနဲ႔ ပစၥည္းေတြကုိ ခုိးတဲ့အေၾကာင္း ၾကားသိရလုိ႔ စိတ္ဆုိးဆုိးနဲ႔ ေျပာတဲ့အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

"I want our citizens to know I've never tolerated corruption. I am going to clean house and fire every body who was involved and will do our best to send the worst offenders off to jail."

"က်ေနာ္တုိ႔ ၿမိဳ ႔ေနလူထုကုိ ေျပာပါရေစ။ အာဂတိလုိက္စားမႈကုိ က်ေနာ္လုံး၀ သည္းခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ ဒါေတြ အားလုံးကုိ ရွင္းျပစ္မယ္။ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူတုိင္းကုိလည္း အလုပ္ျဖဳတ္ျပစ္မယ္။ အဆုိးဆုံး က်ဴးလြန္းသူေတြကိုလည္း ေထာင္ခ်ႏုိင္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ အတက္ႏုိင္ဆုံး လုပ္ေပးမယ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား ...

XS
SM
MD
LG