သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

စီးပြားေရးအခက္အခဲကို သမၼတဘုရွ္အစိုးရ မျဖစ္မေန က်ားကန္ေပးေနရ


သမၼတဘုရွ္က လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္စနစ္ကို ယံုၾကည္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရး
က႑မ်ားစြာမွာ အစိုးရက ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မွာကို ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း
ေၾကာင့္ သူ မေရွာင္မလႊဲသာ အတည္ျပဳ ေထာက္ခံခဲ့ရပါတယ္လုိ႔ သမၼတဘုရွ္က
ေျပာပါတယ္။ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေဒ၀ါလီခံရမယ့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးဖို႔
ဆႏၵရွိေၾကာင္း သမၼတဘုရွ္က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ဗဟိုအစိုးရ ၀င္ေရာက္
ေဆာင္ရြက္တာဟာ ယာယီသေဘာပဲျဖစ္တာကို အထူးျပဳေျပာသြားပါတယ္။ ဗြီအိုေအ
သတင္းေထာက္ လီဆာ ဖာဒီနာဒုိ (Lisa Ferdinado) သတင္းေပးပို႔ထားတာကို
ဦးတင္ေမာင္သန္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၈ ႏွစ္ကေတာ့ သမၼတဘုရွ္ဟာ အခြန္ေတြေလွ်ာ့ေကာက္၊ အစိုးရက အကန္႔
အသတ္နဲ႔ပဲ ၀င္လုပ္ဆိုတဲ့ မူေတြနဲ႔ သမၼတရာထူးကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ါရွင္
တန္မွာ အက်ယ္အျပန္႔ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ေနာက္ မႏွစ္က စီးပြားေရး က်ဆင္းလာတာ
ေၾကာင့္ အဲဒီမူေတြကို ေခတၱခဏ ေဘးဖယ္ပစ္လိုက္ရပါတယ္လို႔ သမၼတဘုရွ္က ၀န္ခံ
သြားပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးဥပမာကေတာ့ ဒုကၡမ်ားေနတဲ့ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ကယ္တင္
မယ့္ အစီအစဥ္ကို အစိုးရက ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားေနရတာပါပဲ။ ေစာေစာပိုင္းက ႀကိဳးစား
ခ်က္ကေတာ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခ်က္ရခဲ့ေပမယ့္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ
က်ဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဟာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အလုပ္ေပးထား
ပါတယ္လို႔ မစၥတာဘုရွ္က ေျပာပါတယ္။ အခု ၿပဳိက်လုလု ျဖစ္ေနပါတယ္။

"၀႐ုန္းသုန္းကား ေဒ၀ါလီခံရမွာကို က်ေနာ္က စိတ္ပူေနတာပါ။ အဲဒီလုိျဖစ္ရင္ လူေတြ
ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ။ ေစ်းကြက္ေတြမွာ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ။"

သူ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိ အေကာင္းဆံုး
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရဦးမွာပါလို႔ သမၼတဘုရွ္က ေျပာပါတယ္။

ဒီႏွစ္အေစာပိုင္းက ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ ကုန္က်မယ့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း
ကယ္တင္ေရး အစီအစဥ္ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ႀကီးႀကီး
မားမား အစုိးရေငြေတြသံုးၿပီး ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေရး အယူအဆကို သူ မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါ
ဘူးလို႔ သမၼတဘုရွ္က ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လုိ႔ ဘာမွမလုပ္ဘူးဆိုရင္ ၁၉၃၀
ခုႏွစ္မွာ ႀကံဳခဲ့တဲ့ စီးပြားပ်က္ကပ္ထက္ ပိုၿပီး ႀကီးႀကီးမားမား ဆိုးလိမ့္မယ္လို႔ သူ႔ကို
သတိေပးၾကေၾကာင္း သူက ေျပာပါတယ္။

လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္မူ၀ါဒ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ American Enterprise Institute
မွာ တက္ေရာက္လာသူေတြကို သမၼတက အဲဒီလို ေျပာခဲ့တာပါ။ သူ႔ရဲ႕ စီးပြားေရး အစီ
အစဥ္ေတြက ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းျဖစ္မယ့္ မ်ဳိးေစ့ေတြကို ခ်ေပးခဲ့တယ္လို႔ ဒီမို
ကရက္ေတြက စြပ္စြဲၾကတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတဘုရွ္ကို တုံ႕ျပန္ဖို႔ ေမးခြန္းေမးခဲ့ၾကပါ
တယ္။

"ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ရပ္မွန္သမုိင္း ေရးမွာကို က်ေနာ္ ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။
အိမ္ယာေျမေစ်းကြက္မွာ အလြန္အကၽြံေတြ ေခ်းငွားခဲ့တာဟာ ေငြေၾကးအက်ပ္
အတည္းျဖစ္ရတာရဲ႕ အပိုင္းတပိုင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေမးစရာမလိုပါဘူး။ အဲဒီလို ေငြေခ်း
တဲ့လုပ္ငန္းႀကီးေတြျဖစ္တ့ဲ ဖန္နီ (Fannie) နဲ႔ ဖရက္ဒီ (Freddie) ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႕
ေခ်းေငြအေပၚ အစိုးရက သြယ္၀ုိက္ၿပီး အာမခံခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ့္အစိုးရအဖြဲ႕
က စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိတဲ့အေၾကာင္း ေစာေစာပိုင္းကတည္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။"

အဲဒီကုမၸဏီႀကီး ၂ ခုက အစိုးရ ကမကထျပဳၿပီး အာမခံေပးတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းႀကီးေတြက ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ကယ္တင္ေရးကေနၿပီး အက်ဳိး
ေက်းဇူးေတြ ရရွိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေ၀ါစထရိ (Wall Street) လုပ္ငန္းေတြက အလြန္အကၽြံလုပ္တာေၾကာင့္ က်႐ႈံးသြားတဲ့
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြကို သာမန္ အေမရိကန္ျပည္သူေတြက သူတို႔အခြန္ေငြေတြနဲ႔
ပံ့ပိုးေပးေနရတာအေပၚ မခ်င့္မရဲ ျဖစ္ၾကမယ္ဆိုတာ သူနားလည္ပါတယ္လို႔ မစၥတာ
ဘုရွ္က ျဖည့္စြက္ေျပာသြားပါတယ္။

ေနာက္လမွာ သူ႔ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္းက ကုန္ဆံုးေတာ့မွာပါ။ သူ သမၼတအျဖစ္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ကိုလံဘီယာနဲ႔ ပနားမားႏုိင္ငံေတြနဲ႕ ကုန္သြယ္ေရး
သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ အတည္ျပဳမေပးတဲ့အတြက္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းလည္း
သမၼတဘုရွ္က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား ...

XS
SM
MD
LG