သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျပားေစ့ေငြ ဆုိင္ရာ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ား


ပထမဦးဆုံး တင္ျပေပးမဲ့ အီဒီယံအသုံးကေတာ့ penny wise and pound foolish ျဖစ္ပါတယ္။ Penny ၿဗိတိသွ်သုံး အနည္းဆုံးေငြ ျပားေစ့၊ wise က ဥာဏ္ အေမွ်ာ္အျမင္ ရွိျခင္း၊ pound က အဂၤလိပ္ စတာလင္ ေပါင္ေငြ၊ foolish က ဥာဏ္မရွိ မုိက္မဲျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ စကားစုတခုလုံးရဲ ႔ တုိက္ရုိက္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ 'ျပားေစ့သုံးတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ေစ့စပ္တယ္၊ ပုိ တန္ဖုိးႀကီးတဲ့ ေပါင္ေငြကုိ သုံးတဲ့အခါမွာေတာ့ အေမွ်ာ္အျမင္ နည္းတယ္' ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံ အဓိပၸါယ္က ျပားေစ့လုိ မဆုိေလာက္ တျပား ႏွစ္ျပားမွာေတာ့ ကပ္စီးနည္းေနၿပီး တန္ဖုိးမ်ားတဲ့ ေနရာမွာက်ေတာ့ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ မရွိဘဲ အသုံးမ်ားတယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသုံးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

"My friend is a penny wise and pound foolish. She economizes on small things, but wastes all of her money on big things."

"က်ေနာ္ သူငယ္ခ်င္းက အေသးအဖြဲ ဆုိရင္ တြက္ခ်က္ သုံးၿပီး အကုန္အက် မ်ားတဲ့ အရာေတြအတြက္ေတာ့ အသုံးၾကမ္းတယ္။ မဆုိသေလာက္ ပစၥည္းေတြဆုိရင္ ေခြ်းတာ သုံးတတ္ၿပီး ေစ်းႀကီးႀကီးေတြကုိေတာ့ သူမက ရွိတဲ့ေငြေတြကုိ အကုန္ျဖဳန္းေတာ့တယ္။"

Penny နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္တင္ျပေပးမဲ့ အီဒီယံမွာ pinch pennies ျဖစ္ပါတယ္။ Pinch က ဝါက်အသုံးေပၚ မူတည္ၿပီး အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားပါတယ္။ ဆိတ္ဆြဲ၊ လိမ္ဆြဲျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဒီေနရာမွာေတာ့ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊ pennies ကေတာ့ ျပားေစ့မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ Pinch pennies ရဲ ႔ တုိက္ရုိက္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ 'ျပားေစ့ေတြနဲ႔ေတာ့ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ရွိျခင္း' ကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ လူတဦးက ေငြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ျပားေစ့ေတြ သုံးရာမွာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ သုံးစြဲတက္ရင္ ဒီလူကုိ တျပားႏွစ္ျပား ျပားေစ့ေတာင္ သိတတ္တဲ့ ကပ္ေစးနည္း ေကာ္တရာလုိ႔ ေျပာဆုိႏုိင္ပါတယ္။

ဒီအသုံးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

"My grandmother always pinches pennies and never spends her money foolishly."

"ကၽြန္ေတာ့္ အဖြားကေတာ့ ေငြကုိ တျပား ႏွစ္ျပားက အစ သိပ္သိတတ္၊ ေစ့စပ္ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ေငြကုိ အက်ုဳိးမရွိပဲ သုံးစြဲျခင္းမရွိပါဘူး။"

ေနာက္ဆုံးတင္ျပေပးမဲ့ အီဒီယံအသုံးကေတာ့ a penny saved is a penny earned ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ saved က မသုံးမစြဲ စုေဆာင္းထားျခင္းကုိ ဆုိလုိၿပီး earned ကေတာ့ ရွာေဖြရရွိတဲ့ ဝင္ေငြ ေခြ်းနဲစာ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားစုတခုလုံးရဲ ႔ တုိက္ရုိက္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ 'တျပားစုမိရင္ တျပားရွာလုိ႔ ရျခင္းလုိ႔' ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အီဒီယံ အသုံးကေတာ့ 'မသုံးဘဲ ေငြစုႏုိင္ရင္ စုလုိ႔ ရတဲ့ေငြဟာ တပင္တပန္း ေန႔စဥ္ ရွာေဖြ ရရွိတဲ့ ေငြနဲ႔ အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္'။

တနည္းဆုိရင္ တပတ္မွာ ေျခာက္ရက္ အလုပ္လုပ္ၿပီး ေျခာက္ရက္ ရတဲ့ဝင္ေငြကုိ သုံးျဖဳန္းပစ္မဲ့ အစား တပတ္ ငါးရက္ အလုပ္လုပ္ တရက္စာကုိ စုႏုိင္ရင္ ေျခာက္ရက္ လုပ္ခရေငြနဲ႔ အတူတူျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပင္စင္သြားဖုိ႔ အသက္ ရွစ္ဆယ္ အထိ အလုပ္လုပ္ၿပီး ရသမွ်ေငြကုိ သုံးျဖဳန္းျပစ္မယ့္ အစား စုစုေဆာင္းေဆာင္း လုပ္ႏုိင္ရင္ အသက္ ေျခာက္ဆယ္ေလာက္နဲ႔ အုိစာနာစာ ျပည့္စုံဖူလုံၿပီး အနားယူႏုိင္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသုံးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။
"A penny saved is a penny earned and it is better to be thrifty sometimes than to only work more hours."

"စုလုိ႔ ရတဲ့ ေငြဟာ ကုိယ့္ရဲ ႔ ဝင္ေငြပါ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ တခါတေလ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ သုံးစြဲတာဟာ အလုပ္ခ်ိန္ေတြ ပုိလုပ္တာထက္ ပုိၿပီး အက်ဳိးရွိတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။"

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား ...

XS
SM
MD
LG