သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း


Senior General Than Shwe, leader of the Myanmar's military government casts his ballot for the elections in Naypyitaw, Myanmar's administrative capital, 7 Nov 2010.

ေကာ္မရွင္ဟာ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရဲ႕လား၊ သီးျခားလြတ္လပ္မႈရိွရဲ႕လား ဆိုတာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၀။ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးလို႕ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ေတြကို ေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့ပါၿပီ။ စစ္အစိုးရရဲ႕ ႀကံခိုင္ေရးပါတီဟာ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးနဲ႕ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရလိုက္ပါတယ္။

ထူးျခားမႈေတြေတာ့ ရိွပါတယ္။ ကမၻာမွာ ရွားေတာင့္ရွားပါး မဲေပးသူအရည္အတြက္ တရာ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွတယ္ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေၾကညာခ်က္ေတြမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တေနရာမွာေတာ့ အရိွန္လြန္ၿပီး၊ ေတာင္ငူ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွာ မဲေပးသူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၂ အထိ ေဖာ္ျပမိပါတယ္။ ေနာက္တေန႕မွာေတာ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ထုတ္ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လံုၿခံဳေရးအရ ေရြးေကာက္ပဲြမလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေဒသအခ်ိဳ႕မွာ ဘယ္သူအႏုိင္ရသလဲဆိုတာ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာမိပါတယ္။ ေနာက္တေန႕မွာ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပန္ထုတ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပဲြအတြင္းမွာလည္း ႀကံခိုင္ေရးပါတီဟာ ႀကိဳတင္မဲေတြကို လိုသေလာက္ ထုတ္သံုးခဲ့တယ္လို႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ ပါတီအခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဟာ သူကိုယ္တိုင္က လြတ္လပ္မႈရိွပါရဲ႕လား၊ စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒေတြကိုေရာ ေလးစားလိုက္နာမႈရိွပါရဲ႕လား ဆိုတာေတြကိ ဒီသတင္းပတ္ တိုက္ရိုက္ေလလိႈင္းအစီအစဥ္မွာ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသုေ၀၊ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္၊ Burma Partnership အဖဲြ႕က မခင္ဥမၼာ တို႕နဲ႕ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းထားပါတယ္။

XS
SM
MD
LG