သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ယာယီအလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးတဲ့ လက္႐ွိ ဗီဇာ စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး ဗီဇာ စနစ္သစ္ ၂ ခုနဲ႔ အစားထုိးလုိက္ပါတယ္။ အရင္က ၄ ႏွစ္ေနထုိင္ခြင့္ေပးတဲ့ 457 ဗီဇာ ကိုဖ်က္လိုက္ၿပီး ယာယီအလုပ္လုပ္ခြင့္ ၂ ႏွစ္ ဗီဇာ နဲ႔ ပိုၿပီး ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ျမင့္အလုပ္ေတြအတြက္ ၄ ႏွစ္ ယာယီအလုပ္လုပ္ခြင့္ ဗီဇာ ေတြနဲ႔ အစားထိုးလိုက္ပါတယ္။

အလုပ္ခြင္ေတြမွာ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသားေတြ အလုပ္အကိုင္ပိုရေစဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီး ခုလို ဗီဇာ စနစ္သစ္ကို ေျပာင္းလဲလို္က္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Malcolm Turnbull ကေျပာပါတယ္။ အခု ဗီဇာ အစီအစဥ္အသစ္ကို ေလွ်ာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ လုပ္သက္၊ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈ၊ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္အတြက္ စစ္ေဆးခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

၄ ႏွစ္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္သူေတြဆိုရင္ အဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းမႈအဆင့္ပိုၿပီးျမင့္မားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ၂ ႏွစ္ ဗီဇာ နဲ႔ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ အႀကံဳးဝင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္္ အမ်ဳိးအစား လက္႐ွိ ၆၅၀ ေလာက္ထဲက ၂၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း စာရင္းထဲကေန ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ၂ ႏွစ္ Visa နဲ႔လာေရာက္ အလုပ္လုပ္သူအေနနဲ႔လည္း အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မ႐ွိပါဘူး။

ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံမွာ လက္႐ွိ 457 Visa နဲ႔ေရာက္႐ွိေနသူေတြ အေနနဲ႔ေတာ့ အခု ဗီဇာ စနစ္အေျပာင္းအလဲမွာ အႀကံဳးဝင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ 457 Visa အမ်ဳိးအစားနဲ႔ လာၾကသူအမ်ားစုက IT နည္းပညာလုပ္ငန္းေတြ၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္လာလုပ္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစုက India၊ ၿဗိတိန္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ကမ်ားပါတယ္။

XS
SM
MD
LG