သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံမွာ တနဂၤေႏြေန႔က ျပန္ၿပီးက်င္းပတဲ့ သမၼတေလာင္းေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့ လက္ယာစြန္း လြတ္လပ္ေရးပါတီ သမၼတေလာင္း Norbert Hofer က ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး တသီးပုဂၢလ သမၼတေလာင္း Alexander VanDer Bellen က အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ေလေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာေဟာင္း ေနာဘတ္ ဟိုဖာဟာ သမၼတေလာင္းေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဥေရာပမွာ လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆန္႔က်င္ေရး၊ ဥေရာပသမဂၢကေန ခဲြထြက္ေရး စတဲ့ လွဳပ္ရွားမႈေတြ နဲ႔ စည္းရံုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ ဥေရာပမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြ တႏွစ္ေက်ာ္မွာ ဥေရာပတလႊား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြျဖစ္ခဲ့တာ၊ ေနာက္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္ကေန ေထာက္ပံမႈေတြရေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ ဘ႑ာေရးအရ ၀န္ပိမႈေတြရွိေနတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြအေပၚ အမ်က္ေဒါသထြက္မႈ စတာေတြနဲ႔ ၀ါစဥ္အရ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့မႈကိုဆန္႔က်င္တဲ့ လွဳပ္ရွားမႈေတြဟာ သမၼတေလာင္း ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္ခင္က လႊမ္းမိုးခဲ့တာပါ။

ဒါေပမဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သူလည္းျဖစ္ တသီးပုဂၢလ အျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ Alexander VanDer Bellen က ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ သမၼတေလာင္းေရြးေကာက္ပဲြမွာလည္း Mr. Bellen က Mr. Hofer ထက္ မဲအေရအတြက္ ၃၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိၿပီး အႏိုင္ရခဲ့ေပမဲ့ မဲအေရအတြက္ မွားယြင္းမႈေတြေၾကာင့္ ၾသစႀတီးယား ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးက ေရြးေကာက္ပဲြရလာဒ္ကို ပဲဖ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္တနဂၤေႏြေန႔က သမၼတေလာင္းေရြးေကာက္ပဲြ ျပန္ၿပီးက်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

XS
SM
MD
LG