သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျပည္သူေတြကို လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္တဲ့ ဥပေဒမဲ့ ျပဳက်င့္မွဳေတြ ေခတ္ကုန္ေတာ့မွာလား


လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ ၿဖိဳခဲြခံရစဥ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၅

မတ္လ တရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဟာ “ ႏိုင္ငံသားမ်ားဇ။္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မွဳႏွင့္ လံုျခံဳမွဳကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း” ဆိုတာကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ အလြန္ထူးျခားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေခၚဆိုသတ္မွတ္ႏိုင္ေအာင္ သက္ေသခံေပးမယ့္ ဥပေဒတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တည္ဆဲ ဥပေဒေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီ ရွိေနပါတယ္။ အားလံုးနီးပါးေလာက္ဟာ အစိုးရနဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြကို အကာအကြယ္ေပးတာ၊ ျပည္သူေတြကို ဟိုဟာမလုပ္နဲ႔၊ ဒီဟာ မလုပ္နဲ႔၊ လုပ္ရင္ ဒီလို ျပစ္ဒါဏ္ေတြ စီရင္တာ ခံရမယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြခ်ည္းပါပဲ။ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလိုက္ျပီး မၾကာခင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ က လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ေတာ့မယ့္ အခုဥပေဒကေတာ့ အရင့္အရင္က ရွိႏွင့္ေနျပီးသား ဥပေဒေတြနဲ႔ ျခားနားျပီး ျပည္သူေတြကို အကာအကြယ္ေပးမယ့္ ဥပေဒ ျဖစ္သလို၊ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြ အေနနဲ႔ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို မလိုက္နာရင္၊ ပ်က္ကြက္ရင္ ေထာင္ဘယ္ေလာက္ ခ်မယ္၊ ေငြဒါဏ္ ဘယ္ေလာက္ ေဆာင္ရမယ္ ဆိုျပီး ျပဌာန္းေပးထားတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳး ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ဒီ ဥပေဒ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ၊ ဥပေဒ အတည္ျဖစ္လာေအာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ဘယ္လို ၾကိဳးစားခဲ့ၾကရသလဲ၊ မူလ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ အခု အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဥပေဒအၾကား ဘာေတြ ကြာျခားသြားသလဲ၊ ဒီ ဥပေဒ ဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုိင္သလဲ ဆိုတာ ခုတစ္ပါတ္ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားပါ့မယ္။

အတည္ျပဳျပီး ဥပေဒထဲမွာ ခုလို အခ်က္အလက္ေတြ ပါပါတယ္။ အခန္း(၃) “သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနဇ။္ တာ၀န္မ်ား” ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပုဒ္မ ၅။သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ -(က) တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အညီမွ တစ္ပါး မည္သူ႕ကိုမွ လြတ္လပ္မွဳကို ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လံုျခံဳမွဳကို ျဖစ္ေစ၊ နစ္နာဆံုးရွံဳးမွဳ မရွိေစရန္ မည္သူ႕ကို မဆုိ ကာကြယ္ေပးရမည္။ (ခ) ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးဇ။္ ေနအိမ္အျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ အခန္း၊ အေဆာက္အဦ သို႔မဟုတ္ ပရ၀ုဏ္ အတြင္းသို႔ တည္ဆဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သူတစ္ဦးဦးအား ဖမ္းဆီးျခင္း ျပဳလုပ္လိုလ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ေစ၊ ရာအိမ္မွဴး သို႔မဟုတ္ ဆယ္အိမ္မွဴးျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆံုး သက္ေသႏွစ္ဦးႏွင့္ အတူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဆိုျပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တားျမစ္ခ်က္မ်ား အခန္းမွာေတာ့ ပုဒ္မ ၇။ မည္သူမွ တည္ဆဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပဳသည့္ ကိစၥမွတစ္ပါး စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရားရံုးဇ။္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ မည္သူ႕ကိုမွ ၂၄ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း မျပဳရ။ ပုဒ္မ ၈။ မည္သူမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ၀ရမ္းတစ္စံုတစ္ရာ မရွိပဲျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ဇ။္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိပဲ ျဖစ္ေစ (က)ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဇ။္ ေနအိမ္၊ ေနအိမ္အျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ အခန္း၊ အေဆာက္အဦ သို႔မဟုတ္ ပရ၀ုဏ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သူတစ္ဦးဦးအား ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳရ။ (ခ) ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဇ။္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မွဳႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လံုျခံဳမွဳကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ ထိခုိက္ေစေသာ ေနာက္ေယာင္ခံ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စံုေထာက္ျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းျခင္း မျပဳရ။ (ဂ) ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအၾကား ဆက္သြယ္ေရး ကရိယာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားျခင္းကို ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူနားေထာင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ အစရွိသျဖင့္ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

အဲဒီ ပုဒ္မ ၈ ထဲမွာပဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ဆက္ သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြ ဆီကေန ေတာင္းယူျခင္း၊ ထုတ္ေပးျခင္း မျပဳဖုိ႔၊ ျပည္သူေတြၾကား ဆက္သြယ္ေပးပို႔တဲ့ စာအိပ္ေတြ၊ ေခ်ာထုတ္နဲ႔ ပါဆယ္ထုတ္ေတြကို ဖြင့္ေဖါက္၊ ရွာေဖြ၊ သိမ္းဆည္းတာ၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္တာ မလုပ္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို မတရားသိမ္းဆည္းတာမ်ိဳး မလုပ္ရ ဆုိျပီး ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒီ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို မလိုက္နာရင္ ရဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ၾကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေထာင္ဒါဏ္ ၆ လကေန ၃ ႏွစ္အထိ အျပင္ ေငြဒါဏ္ပါ ခ်မွတ္ႏုိင္တယ္ ဆုိျပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ပုဒ္မ ၉ မွာေတာ့ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ အဲလို ျပဳမူခံရတယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို သြားတုိင္ရင္ ရာဇ၀တ္ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅၄ နဲ႔အညီ ခ်က္ျခင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမယ္ လို႔ ေဖာ္ျပထားျပီး မလိုက္နာ၊ စစ္ေဆး အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရင္ အဲဒီ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းမွဴးကို ေထာင္ တစ္ႏွစ္ကေန ၅ႏွစ္အထိ ခ်ႏိုင္တဲ့အျပင္ ေငြဒါဏ္ပါ ခ်ႏုိင္တယ္ ဆိုျပီး ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ကို ေနာက္ေယာင္ ခံ ေစာင့္ၾကည့္တာ၊ စံုစမ္းတာ မလုပ္ဖို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပုဒ္မ ၉ တစ္ခုလံုးကိုေတာ့ျဖဳတ္ထား လိုက္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါကလည္း ပုဒ္မ ၈ ထဲမွာ အဲဒီလို အဓိပၸါယ္ရတဲ့ စာသားေတြ ပါ၀င္ေနျပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ျဖဳတ္ပယ္ ထားလိုက္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မူလ ဥပေဒၾကမ္းမွာ အခန္း ၆ ခန္း ပုဒ္မ ၁၅ ခုပါေပမယ့္ အခု အတည္ျပဳျပီး ဥပေဒမွာ ပုဒ္မ ၁၄ ခုပဲ ပါပါေတာ့တယ္။

ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ အေျခအတင္ အမ်ားၾကီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူေတြကို အခုလို ဥပေဒျပဌာန္းျပီး အကာအကြယ္္ေပးလိုက္ရင္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပသနာ ရွိလာႏုိင္တယ္ ဆိုျပီး ေမးခြန္းထုတ္မွဳ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ လံုျခံဳေရးအရ လိုအပ္ရင္ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ၾကည့္မယ္၊ လိုအပ္ရင္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေတာင္းယူမယ္၊ ၾကားျဖတ္ နားေထာင္မယ္ စတဲ့ အခ်က္ေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ဘက္ကေန ပုဒ္မ ၈ မွာ “မည္သူမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ၀ရမ္းတစ္စံုတစ္ရာ မရွိပဲျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ဇ။္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိပဲ ျဖစ္ေစ” ဆိုတဲ့ စကားရပ္ ထပ္ျပီး ျဖည့္သြင္း အတည္ျပဳခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ဆုိရင္ ဒါေတြ လုပ္လို႔ရတယ္၊ ဥပေဒမဲ့ေတြ မလုပ္ၾကနဲ႔ ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။

အထူးျခားဆံုးကေတာ့ ဒီျပဌာန္းခ်က္ပါ ပုဒ္မေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး က်ဴးလြန္ခံရတယ္လို႔ ထင္တဲ့ ျပည္သူေတြက တုိင္ၾကားလာရင္ ၀န္ၾကီးဌာနဟာ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားရမယ္ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုျပီး အဓိကက်တာက ရဲစခန္းကို သြားတုိင္ရင္၊ သြားျပီး သတင္းေပးရင္ ရဲစခန္းမွဴးဟာ ပုဒ္မ ၁၅၄ နဲ႔အညီ အမွဳဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္၊ အဲဒါကို အေၾကာင္းမဲ့ ပ်က္ကြက္ရင္ ေထာင္တစ္ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္အထိ ခ်ခံရမယ္ ဆိုတာပါပဲ။

ျခံဳျပီးေျပာရရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ လက္ထက္မွာ အခုလို ဒီမိုကေရစီ ဆန္တဲ့ ဥပေဒမ်ိဳး ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္လို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အမ်ားၾကီး အက်ိဳးရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ ေခတ္ေဟာင္းတုန္းကလို အာဏာပိုင္ေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေနအိမ္ တံခါးေတြ ရိုက္ခ်ိဳး၊ ၀င္ခ်င္သလို ၀င္မယ္၊ ဖမ္းခ်င္သလို ဖမ္းမယ္၊ ခဏဆိုျပီး ေခၚသြားခ်င္ ေခၚသြားမယ္၊ ႏွိပ္စက္ခ်င္ ႏွိပ္စက္မယ္၊ တယ္လီဖုန္းေတြ ၾကားျဖတ္ နားေထာင္ခ်င္တုိင္း နားေထာင္မယ္ စတာေတြ လုပ္လို႔ရတဲ့ ေခတ္ ကုန္ေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီ ဥပေဒအတြက္ တပ္မေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲရမွာျဖစ္လို႔၊ ဥပေဒ အသက္ဘယ္ေလာက္ ၀င္တယ္၊ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ တရားဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေရွာက္ ဘယ္ေလာက္ရတယ္ ဆိုတာ ဆက္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

တိုက္႐ိုက္ လင့္ခ္

XS
SM
MD
LG