သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္တြင္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား (သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား)

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္တြင္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အနီးတဝိုက္ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ေနရာယူထားတဲ့ ကေနဒါလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔။ (ေအာက္တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၄)
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္တြင္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အနီးတဝိုက္ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ေနရာယူထားတဲ့ ကေနဒါလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔။
1

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္တြင္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အနီးတဝိုက္ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ေနရာယူထားတဲ့ ကေနဒါလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔။

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္တြင္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အနီးတဝိုက္ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ေနရာယူထားတဲ့ ကေနဒါလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔။
2

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္တြင္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အနီးတဝိုက္ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ေနရာယူထားတဲ့ ကေနဒါလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔။

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္တြင္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အနီးတဝိုက္ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ေနရာယူထားတဲ့ ကေနဒါလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔။
3

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္တြင္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အနီးတဝိုက္ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ေနရာယူထားတဲ့ ကေနဒါလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔။

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္တြင္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အနီးတဝိုက္ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ေနရာယူထားတဲ့ ကေနဒါလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔။
4

ကေနဒါလႊတ္ေတာ္တြင္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အနီးတဝိုက္ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ေနရာယူထားတဲ့ ကေနဒါလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔။

ေနာက္ထပ္ၾကည့္႐ႈရန္

XS
SM
MD
LG