သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ဘက္ ဦးတည္


တီအန္နန္မဲန္ရင္ျပင္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ ဓာတ္ပံုေရွ႕က လံုၿခံဳေရးအေစာင့္တာဝန္က် စစ္သည္တစ္ဦး။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ေသာၾကာေန႔က ေၾကညာခဲ့တဲ့ ဘ႑ာေရးနဲ႔လူမႈေရးရာ အေျပာင္းအလဲေတြမွာ ေရာစပ္ပိုင္ဆိုင္မႈ စီးပြားေရး ဖြ႔ံ႔ၿဖိဳးမႈက အဓိက အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္အစိုးရကေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ အစိုးရကခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ခြင့္ျပဳေတာ့မယ္ဆုိတာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဒီတပတ္ အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆိုျပဳမႈ ၆၀ ရဲ႕အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြထဲမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာေတာ့ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႔တည္းက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ စီးပြားေရးကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး အၿပိဳင္အဆုိင္ရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ဆီကို သြားဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဟာ အေသးစားနဲ႔အလတ္စား ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ဖြင့္ခြင့္ရၾကမွာျဖစ္ၿပီး ဒီဆယ္စုႏွစ္အဆံုးမွာေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီႀကီးေတြက အစိုးရကို အျမတ္ေငြမ်ားမ်ား ခြဲေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဒီတပတ္ ပီကင္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေလးရက္ၾကာ အစည္းအေဝးပြဲမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အစိုးရကခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ေနရာမွာ လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အစားထုိးက်င့္သံုးႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆုိတာက အဓိကေဆြးေႏြးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔က ေၾကညာသြားတဲ့ တ႐ုတ္ရဲ့ လူမႈေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကလည္း ကမာၻက အာ႐ံုစိုက္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္အစုိးရဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းစြာ က်င့္သံုးလာခဲ့တဲ့ တစ္အိမ္ေထာင္ ရင္ေသြးတစ္ေယာက္ မူဝါဒကိုေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလိုက္ၿပီး လူေတြကိုတရား႐ံုးမတင္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အလုပ္နဲ႔ေလ့က်င့္ေရးစခန္းစနစ္ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္မယ္လို႔ ေၾကညာသြားပါတယ္။
XS
SM
MD
LG