သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေက်ာ္

ခ်င္းတြင္းျမစ္တေလွ်ာက္ ျမစ္ေရတုိင္းတာတဲ့စခန္းထားရွိရာ (၇) ၿမိဳ႕လံုးမွာ စိုးရိမ္ေရမွတ္ကို ေက်ာ္လြန္ေနတဲ့ တိုင္းတာမႈဇယားေတြကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

မံုရြာၿမိဳ႕ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ စုိးရိမ္မွတ္ေက်ာ္ေနပံု (ဓာတ္ပံု-ေနသီဟ)
1

မံုရြာၿမိဳ႕ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ စုိးရိမ္မွတ္ေက်ာ္ေနပံု (ဓာတ္ပံု-ေနသီဟ)

စက္တင္ဘာ (၇) ရက္၊ ၂၀၁၅ - ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ စိုးရိမ္မွတ္ေက်ာ္လြန္ဇယား (ဓာတ္ပံု-MOI)
2

စက္တင္ဘာ (၇) ရက္၊ ၂၀၁၅ - ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ စိုးရိမ္မွတ္ေက်ာ္လြန္ဇယား (ဓာတ္ပံု-MOI)

စက္တင္ဘာ (၇) ရက္၊ ၂၀၁၅ - ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ စိုးရိမ္မွတ္ေက်ာ္လြန္ဇယား (ဓာတ္ပံု-MOI)
3

စက္တင္ဘာ (၇) ရက္၊ ၂၀၁၅ - ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ စိုးရိမ္မွတ္ေက်ာ္လြန္ဇယား (ဓာတ္ပံု-MOI)

စက္တင္ဘာ (၇) ရက္၊ ၂၀၁၅ - ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ စိုးရိမ္မွတ္ေက်ာ္လြန္ဇယား (ဓာတ္ပံု-MOI)
4

စက္တင္ဘာ (၇) ရက္၊ ၂၀၁၅ - ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ စိုးရိမ္မွတ္ေက်ာ္လြန္ဇယား (ဓာတ္ပံု-MOI)

ေနာက္ထပ္ၾကည့္႐ႈရန္

XS
SM
MD
LG