သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ဝါေဆာညီလာခံ သေဘာတူ


ပိုလန္ႏိုင္ငံ၊ ဝါေဆာၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ညီလာခံအပိတ္ေန႔။
ပိုလန္ႏိုင္ငံ၊ ဝါေဆာၿမိဳ႕မွာက်င္းပေနတဲ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျပႆနာဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမၿပီးခင္မွာပဲ ကုလသမဂၢေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူေတြက အေျခခံက်တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြအစီအစဥ္ ပ်က္သြားမယ့္ အေျခအေနကို ေရွာင္ရွားႏုိင္လုိက္ပါတယ္။

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစီအစဥ္အတြက္ အေျခခံက်တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳေပးလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရက္သတၱ ႏွစ္ပတ္ၾကာေအာင္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈေတြလုပ္ၿပီးမွ ခုလို အတည္ျပဳလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံေတြၾကားမွာ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ေရးဆုိင္ရာ ပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္အတြက္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ေက်ာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္တဲ့ ညီလာခံမွာ စေနေန႔က အေျခခံ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။

“အႀကီးအငယ္၊ အရြယ္အစားမေရြး ကမာၻေပၚက ႏိုင္ငံတိုင္း ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ ယူဖို႔လိုတယ္။ တာ၀န္မယူၾကရင္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာေစမယ့္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျပႆနာဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမႉး Christiana Figueres က ေျပာဆိုပါတယ္။

ဒီသေဘာတူညီခ်က္မွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ ဆုိးက်ဳိး ရလဒ္ဒဏ္ ခံစားရမယ့္ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ ဘဏၰာေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ အခ်က္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ကုလေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းသူေတြက ေထာက္ပံ့မႈ ဆိုတဲ့စကားရပ္အစား တာ၀န္ယူေပးအပ္မႈဆိုတဲ့စကားကို အစားထိုး ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာမွ ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြႏိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း အခ်ိန္ တစ္ရက္ပိုယူၿပီး က်င္းပခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီစကားလုံးျပင္ဆင္မႈက ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈဆိုု္င္ရာ အဓိကပစ္မွတ္ ႏိုင္ငံေတြ အတြက္ ေတာင္းဆိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေနအထားတရပ္ ေပးအပ္နိုင္တယ္လို႔ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။

ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၂၀၁၅ ခုနွစ္ အစီအစဥ္ဟာ ေက်ာက္မိီးေသြးနဲ႔ ေလာင္စာေတြ အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ ပထမဆုံး အစီအစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
XS
SM
MD
LG