သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ တင္သြင္း


ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈ ေတြကို ႏုိင္ငံပိုင္ မသိမ္းပါဘူးဆိုျပီး အကာအကြယ္ ေပးထားတဲ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ စျပီး ေလ႔လာေနၾကပါျပီ။ လာမယ့္ သတင္းပတ္ အတြင္း က်င္းပမယ့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီ ဥပေဒကို အတည္ျပဳ ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက ေျပာဆို ၾကပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္္ႏွံသူမ်ား ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ အတြက္ေရာ ဒီဥပေဒ ၾကမ္းမွာ ဘာေတြ ျပဌာန္းထားလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ မသိဂီ ၤထိုက္က တင္ျပထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမဳပ္္ႏွံမႈ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ျပီး ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပ ထားပါျပီ။ ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ ဆိုရင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမဳပ္္ႏွံသူ ေတြရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အျဖစ္ ျပဌာန္းတာမွာေတာ့ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္္ႏွံသူေတြဟာ ျပည္တြင္းက တည္ဆဲ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ေရာင္းခ်မယ္ ဆိုရင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ရဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူ ရမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အစိုးရ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြကို ကာလေပါက္ေစ်းနဲ႔ ၀ယ္ယူတာက လြဲလို႔ ႏုိင္ငံပိုင္ မသိမ္းဘူး ဆိုုျပီးလည္း ဥပေဒၾကမ္းမွာ ျပဌာန္းထားတဲ႔ အေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တဦးျဖစ္တဲ႔ ဦးေဖသန္းက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ယင္းသက္တမ္းကို တိုးျမွင့္ေပးလ်င္ တိုးျမွင့္ေပးတဲ႔ သက္တမ္း အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအတြက္ ေစ်းကြက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အတိုင္း တန္ဖိုးသင့္တင့္တဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးကို ေပးေဆာင္ျခင္းမွ တပါး ႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္း မျပဳရလို႔ ပထမ အခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးရင္ ႏုိင္ငံျခား မတည္ ေငြရင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအား မိမိရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာမွာ ထည့္၀င္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ အမ်ိဳးအစားျဖင့္ ထုတ္ေပးရန္ အစိုးရက အာမခံတယ္ ဆုိတဲ႔ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ခင္ဗ်။”

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ႏုိင္ငံသားေတြ အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးလည္း တိတိက်က် ျပဌာန္းထားပါတယ္။ လုပ္ခ လစာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္နဲ႔ ညွိႏိႈင္းရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားခန္႔ထားျခင္း ဆုိတဲ႔ အခန္းမွာ ကြ်မ္းက်င္ လုပ္သားေတြ အတြက္ ဆိုရင္တ႔ဲ ပထမ ၅ ႏွစ္မွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ထားရမယ္ ေပါ့ဗ်ာ။ ျပည္တြင္းက အလုပ္သမားေတြကို ေပါ့ေနာ္။ ဒုတိယ ၅ ႏွစ္မွာ က်ေတာ့ အနညး္ဆံုး ၅၀ ရာခိုင္ႏူန္း ခန္႔ထားရမယ္။ တတိယ ၅ ႏွစ္မွာက်ေတာ့ အနည္းဆံုး ၇၅ ရာခိုင္ႏူန္း ခန္႔ထားရမယ္လု႔ိ ေျပာတယ္ ခင္ဗ်။ ကြ်မ္းက်င္မႈ မလိုတဲ႔ လုပ္သားေတြ ဥပမာ ကာယ လုပ္သားေတြေပါ့ဗ်ာ အဲဒီမွာ ႏုိင္ငံသားေတြကိုသာ ခန္႔ထားရမယ္လို႔ အဲဒီမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပည္တြင္း အလုပ္သမားေတြ အတြက္ ကာကြယ္ျပီးေတာ့ ျပဌာန္း ထားတယ္ေပါ့ေလ။ အခန္း ၁၀ မွာ။”

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္္ႏွံသူေတြကို ပထမ ၅ ႏွစ္ အတြင္း ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးမွာျဖစ္ျပီး ေနာက္ထပ္ ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေတြကို အေျခအေနအေပၚ မူတည္ျပီး ဆက္စဥ္းစားသြားမယ္လို႔လည္း ဥပေဒၾကမ္းက ဆိုပါတယ္။

“ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း တခုခုကို စီးပြားျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္တဲ႔ႏွစ္ အပါအ၀င္ တဆက္တည္း ၅ ႏွစ္ အထိ ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရွိလွ်င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ အေပၚမွာ မူတည္ျပီးေတာ့ သင့္ေလ်ာ္တဲ႔ ကာလအတြက္ ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ ဆိုျပီးေဖာ္ျပထားပါတယ္ ခင္ဗ်။”

ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ သတင္းပတ္ အတြင္း အျပီးသတ္ ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တဦးျဖစ္တဲ႔ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာပါတယ္။

“ဒီတပတ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာ့ ဒီဥပေဒက အေရးၾကီးေတာ့ ဒီေန႔ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက တင္တယ္။ ေသာၾကာေန႔ က်လို႔ ရွိရင္ ဒီဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ အဲဒီ ဥပေဒ ၾကမ္းကို အင္မတန္ အေရးၾကီးတဲ႔ ဥပေဒၾကမ္း ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ ဒီအပတ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ အတည္ျပဳျဖစ္မယ္လိ႔ု က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။”

ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ပါရွိတဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြကို အကာအကြယ္ ေပးမယ္ ဆုိတာေတြက လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပီးတဲ႔ ေနာက္ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးမွသာ အာဏာ သက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကဘက္က ျပင္ဆင္လုိတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို လာမယ့္ ဗုဒၵဟူးေန႔နဲ႔ ေသာၾကာေန႔ေတြမွာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဥေပဒၾကမ္းက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မွာ အသက္ဝင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး အစိုးရ ဘက္က ၾကိဳးပမ္းေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

XS
SM
MD
LG