သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အတြင္းအႏွစ္သာရ ေျပာင္းလဲမသြား


ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ ႔ တစ္ဘက္သက္ အာဏာနဲ႔ အုုပ္ခ်ဳပ္တာခံခဲ့ရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔တိုုင္းျပည္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြေတြက်င္းပဖိုု႔ တာဆူေနၾကပါၿပီ။

ေရြးေကာက္ပဲြရက္ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် ရွဳေတာင့္ေပါင္းစံုုက အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးဟာလည္း အက်ယ္ေလာင္ဆံုုး ေပၚထြက္လာေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔က ေရြးေကာက္ပဲြ သပိတ္ေမွာက္ေရး၊ မဲမေပးေရး၊ တခိ်ဳ ႔က ဒီမိုုကေရစီအင္အားစုုေတြကိုု မဲသြားေပးေရး။ မဟုုတ္ရင္ ၾကံ့ခိုုင္ေရးပါတီကိုု အခြင့္အေရးေပးလိုုက္သလိုု ျဖစ္သြားမယ္၊ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ အစကတည္းက ေၾကာက္လိုု႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မတတ္သာလိုု႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပသာနာမျဖစ္ရင္ၿပီးေရာ စစ္အစိုုးရလိုုခ်င္ေနတဲ့အတိုုင္း ၾက့ံခိုုင္ေရးကိုုပဲ မဲေပးလိုုက္မယ္ ဒီအေရအတြက္ဟာလည္း ထည့္စဥ္းစားရေလာက္ေအာင္ ၾကီးမားေနႏိုုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔ကေတာ့ ၾကံ႔ခိုုင္ေရးပဲ မဲေပးမယ့္သူေတြ၊ အဲဒါကိုု အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အုုပ္စုုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚထြက္လာေနၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၂၀၁၀ ႏိုု၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာ စစ္အာဏာရွင္ေတြက မန္းမွဳတ္လိုုက္လိုု႔ ျဖစ္ေပၚလာတာမဟုုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြ တခဲနက္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုုက္တဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြရလာဒ္ကိုု ေျခဖ်က္ျပီး စစ္တပ္အုုပ္စိုုးမႈကိုု တရားဝင္ေၾကာင္းျပဖိုု႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ လံုုးလံုုး စစ္အာဏာရွင္ေတြ ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမွဳရဲ႔ အဆင့္တစ္ဆင့္အေနနဲ့ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။

စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုုကေရစီတန္ဖိုုးေတြနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုုတာ ဘယ္လိုုမွ ေရာစပ္လိုု႔မရပါဘူး။ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားကိုု အဓိကထားတဲ့ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဟာ ျပည္သူ႔လက္ထဲမွာရိွတဲ့ ဒီမိုုကေရစီအႏွစ္သာရနဲ႔ မိမိအလိုုအတုုိင္း ထင္ရာစိုုင္းအုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုု တစ္ဦး၊ တစ္စုုလက္ထဲမွာပဲထားရိွတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္တိုု႔ဟာ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းပါ။

ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ ကမာၻအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ေကာ ျပည္တြင္းအေျခအေန အရပ္ရပ္တိုု႔ေၾကာင့္ပါ ဒီကေန႔ေခတ္စားေနတဲ့ ဒီမိုုကေရစီစကားလံုုးကိုု စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ အသံုုးျပဳခဲ့ရၿပီး ဟန္ျပဒီမိုုကေရစီ စကားေတြထပ္တလဲလဲ ေျပာခဲ့ရပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ကိုုယ့္ႏႈတ္ထြက္ အမိန္႔အတိုုင္း ေစာဒကတက္ခြင့္မရိွဘဲ တေသြမတိမ္းလိုုက္နာေစလိုုတာမ်ိဳးပါ ဒါေပမယ့္အခုုေတာ့ ကိုုယ္လုုပ္ခ်င္တာလုုပ္ဖိုု႔ ဖဲြ႕စည္းပံုုေရြးေကာက္ပဲြ၊ လူထုုဆၵႏမဲ၊ လြတ္ေတာ္စတာေတြနဲ႕ သိုုင္းဝိုုင္းတည္ေဆာက္ရယူေနရပါတယ္ ဒါဟာစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လုုပ္္ေဆာင္ခ်င္ေတြ ပင္ကိုုယ္သေဘာထားေတြအေပၚ ျပင္ပကလြမ္းမိုုးသက္ေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ပါပဲ၊

ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႕ ကမာၻရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံမႈ တစ္နည္းေျပာရရင္ ႏိုုင္ငံေရးအရ တရား၀င္မႈကိုု ရယူဖိုု႔ ၾကိဳးစားေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုု အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုုနဲ႔ အားလံုုးပါ၀င္ခြင့္မရေအာင္ အေျခခံရပိုုင္ခြင့္ေတြကိုု ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒ စတာေတြနဲ႔ မိမိစစ္တပ္အင္အားစုုပဲ လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုုင္ရရိွေအာင္ စီမံထားတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အခုုက်င္းပမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုု တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္လုုပ္တဲ့ ပဲြလိုု႔ယူဆရတယ္ လက္ရိွ အခင္းအက်င္းေတြအရလည္း စစ္မွန္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြလိုု႔ မွတ္ယူစရာမရိွပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သြား တဲ့တိုုင္ေအာင္ ႏိုုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြ စီမံသံုုးစဲြတာ၊ ခဲြေဝတာ ဆံုုးျဖတ္တာေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ လက္ထဲမွာပဲ ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္ရိွေနမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ အတြင္းအႏွစ္သာရဟာ ေျပာင္းလဲမသြားပါဘူး။ ျပည္သူေတြဘက္က ဆံုုးရံွဳးသြားမွာက ေၾကာက္လိုု႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မတတ္သာတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္ေတြကိုု ဆက္အုုပ္ခ်ဳပ္ပါ၊ ေထာက္ခံပါတယ္ဆိုုၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ မဲေပးလိုုက္ရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ လံုုးလံုုး မရရိွခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြ လိုုခ်င္ေနတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးအရ တရား၀င္မႈကိုု ကိုုယ္တိုုင္ေပးလိုုက္ရတာပဲျဖစ္မွာပါ။

XS
SM
MD
LG