သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ထြက္ေပါက္လား၊ ေထာင္ေခ်ာက္လား


ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ဦးေဆာင္တဲ့ ကခ်င္တိုုးတက္ေရးပါတီဟာ အေစာဆံုုး မွတ္ပံုုတင္ခဲ့တဲ့ ပါတီေတြထဲက တစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္မေပးခဲ့ပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ မေပးသလဲဆိုုတာကိုုေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က အေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးခဲ့ဘူး။ ထားပါေတာ့။ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ မေပးခ်င္ေနပါ။ တသီးပုဂၢၢလအေနနဲ႔ ဝင္ၿပိဳင္ၾကမယ္ေပါ့။ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ အပါအဝင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ၁၂ ဦးဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲက လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ တသီးပုဂၢၢ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းလိုုက္ၾကတယ္။

ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ (၁) ရက္ကေန (၁၀) ရက္ေန႔အထိ စီစစ္ပါတယ္။ စိစစ္ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ အပါအ၀င္ တစ္သီးပုုဂလကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၂) ဦးလံုုးကိုု ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ခြင့္ ျငင္းပယ္လိုုက္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ ဘယ္ဥပေဒနဲ႔ ညိစြန္းလိုု႔ပါလဲ။ ထံုုးစံအ တိုုင္း ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွ မေပးပါ။ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွလည္း မေပးႏိုုင္ပါ။ အမွန္ တကယ္ေတာ့ တိက်ခိုင္လံုုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးဖိုု႔လိုုအပ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာတူးဂ်ာတိုု႔ကိုု ဘာ့ေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ခြင့္ မျပဳသလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ပယ္ခ်ရသလဲ ဆိုုတဲ့အေျဖက ရိုုးရိုုးေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ တိုု႔ဟာ ကခ်င္လူထုုကိုု ကိုုယ္စားျပဳလိုု႔ပါပဲ။ ကခ်င္လူထုုက ေထာက္ခံတဲ့ သူေတြျဖစ္ေနလိုု႔ပါပဲ။ ပိုုရွင္းေအာင္ ေျပာရရင္ေတာ့ အာဏာသိမ္း အစိုုးရေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ ၾကံ့ခိုုင္ေရးပါတီရဲ႕ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ေဒါက္တာတူးဂ်ာတို႔ကိုု မယွဥ္ႏိုုင္ပါဘူး။ အဲ့ဒီၾကံ့ခိုုင္ေရးပါတီနဲ႔ ေဒါက္တာတူးဂ်ာတိုု႔ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံၾကရင္ ကခ်င္လူထုုက ကိုုယ္က်ိဳးရွာ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြ အလဲြသံုုးစားလုုပ္ေနၾကတဲ့ ၾကံ့ခိုုင္ေရးပါတီတျဖစ္လဲ လူမိုုက္အသင္း ကိုု မဲေပးၾကမွာမဟုုတ္ပါဘူး။ ဒါသိပ္ေသခ်ာတဲ့ အခ်က္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုုက အျပည့္အဝ ယံုုၾကည္မႈရိွတဲ့ သူေတြကိုု ဖယ္ရွားလိုုက္ၿပီး ၾကံ့ခိုုင္ေရးပါတီ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းေအာင္ အႏိုုင္ရေအာင္လုုပ္လိုုက္တာပါ။

ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ျဖဳတ္ပယ္မႈေတြဟာ ေဒါက္တာတူးဂ်ာတိုု႕နဲ႔ တင္ ၿပီးသြားမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ေနာက္ထပ္ ... ေနာက္ထပ္ ျဖဳတ္ပယ္မႈေတြ လာအံုုးမွာပါ။ ဘယ္လိုု လူေတြအတြက္လဲ ဆိုုရင္ေတာ့ ဒီမိုုကေရစီအေရးကိုု အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြ။ ၾက့ံခိုုင္ေရးပါတီကိုု ယွဥ္ၿပိဳင္ စိန္ေခၚႏိုုင္မယ့္သူေတြ၊ န.အ.ဖ အစိုုးရက ခါးပိုုက္ထဲထည့္လိုု႔ မရတဲ့သူေတြ၊ ၿပီးေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ လူထုုက ယံုုၾကည္ေထာက္ခံသူေတြေပ့ါ။

ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒေတြမွာ ညစ္ကြက္အထပ္ထပ္ က်န္ေနပါေသးတယ္။ မဲဆြယ္စည္းရံုုးစဥ္ ကာလမွာ တိုု႔တာ၀န္ အေရးသံုုးပါးထဲက တပါးပါးကိုု က်ဴးလြန္မိရင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္ (န.အ.ဖ) ရဲ႕ ကိုုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမ လုုပ္ရပ္မ်ားနဲ႕အတူ အာဏာသက္ဆိုုးရွည္ေရးအတြက္ ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္း၊ ဗိုုလ္က် စိုုးမိုုးမႈမ်ားအေၾကာင္း တလံုုးတေလ ေယာင္ယမ္းေျပာဆိုုမိရင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆံုုး မဲဆႏရွင္ျပည္သူေတြက ေရြးျခယ္တင္ေျမွာက္လိုုက္လိုု႔ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ၿပီဆိုုရင္ေတာင္ (ေငြစာရင္း) ဆိုုတာနဲ႔ မၿငိၿငိေအာင္ လုုပ္လိုု႔ရပါေသးတယ္ဗ်ာ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ၾကမယ့္ ပုုုဂၢၢိဳလ္မ်ား စဥ္းစားသင့္လွပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္အခ်ိန္ကုုန္၊ လူပန္းခံေနၾကမွာလဲ။ တရားမွ်တမႈလည္းမရိွ။ ဒီမိုုကေရစီ အတြက္ဦးတည္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြလည္းမဟုုတ္။ အေျပာင္းအလဲဆိုုတာလဲ ျမဴတစ္မႈန္စာမွ် မေတြ႕ရႏိုုင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဘာလိုု႔မ်ားအိမ္ျဖည့္ ၀င္ကစား ေပးေနၾကမွာလဲ။ ေက်ာခ်ေနတာေတာင္ ဓါးျပမွန္းမသိၾကေသးတာ အံ့စရာပဲ။ စဥ္းစားၾကပါ။ ဆရာဆရာႀကီးေတြ၊ နာမည္ရ ေဆာင္းပါးရွင္ႀကီးေတြ၊ ႏိုုင္ငံေရး ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာသူဆိုုသူႀကီးေတြ ေျပာသလိုု Alternative ေလးမ်ား စဥ္းစားၾကပါအံုုး။

ေရြးေကာက္ပဲြဝင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုုပဲရိွပါသလား။ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ အမွန္တကယ္ ထြက္ေပါက္လား၊ သိုု႕႔တည္းမဟုုတ္ ေထာင္ေခ်ာက္လားဆိုုတာေတာ့ မၾကာမီ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ၾကရေတာ့မွာပါ။

XS
SM
MD
LG