သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ အလ်ဥ္း မရွိ


ႏို္ဝင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဆိုေသာ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ သေဘာထား ဆႏၵကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္၍ တံု႔ျပန္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

ယခု က်င္းပမည္ဆိုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တဆင့္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ေစႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား အမွန္တကယ္ပင္ ရွိပါရဲ႕လား? ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရေပလိမ့္မည္။

၁။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲလ်က္ ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာမ်ားကို အေက်အလည္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးျခင္း၊ ေျပလည္ေအာင္လည္း ေျဖရွင္းလိုသည့္ ဆႏၵအမွန္ကို ထင္ရွားစြာ မျပသျခင္း။

၂။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ ျပႆနာေတြကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ကမၻာကလည္း ယံုၾကည္၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းကလည္း ယံုၾကည္အားထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္ မညီ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းထားျခင္းမွ ျပန္လည္လႊတ္မေပးျခင္း။

၃။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးခြန္ထြန္းဦး အပါအဝင္ အျခား တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရေအာင္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း။

၄။ ကိုမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ အျခား ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ လႊတ္မေပးျခင္း အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္အရ အက်ဥ္းက်ခံေနသူမ်ားကို ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားဆဲ ျဖစ္ျခင္း။

စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ယေန႔ စစ္အစိုးရမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ “အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရမည္” ဟူေသာ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း လံုးဝ ဆန္႔က်င္လ်က္ ရွိေနပါ သည္။

ထို႔ျပင္ က်င္းပမည္ဆိုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိႏိုင္မည့္ အေျခအေန မရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါ သည္။

ဥပမာ - ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ၾကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီတြင္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ရာထူးအသီးသီးမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း မျပဳဘဲ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံမည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း၊ ၎အျပင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား အဆင့္ဆင့္၏ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မွီခို အသံုးခ်လ်က္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုကို စည္း႐ံုးေနျခင္း။

စသည္တို႔ကို ေထာက္ဆျခင္းအားျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ အလ်ဥ္း မရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ဆိုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ သပိတ္ေမွာက္သည့္ အေနျဖင့္ မဲ႐ံုကိုသြား၍ မဲမထည့္ရန္ အခိုင္အမာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

XS
SM
MD
LG