သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

တခုတည္းေသာ လမ္းမဟုတ္


ဒီကေန႔ ပါတီေတြရဲ႕အေနအထားက အမ်ားစုက လူထုနဲ႔ထိေတြ႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မီဒီယာေတြေပၚမွာ အားျပဳေနရတယ္။ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာေတြထဲမွာ ဂ်ာနယ္ေတြကို အားျပဳေနရတယ္ဆုိေတာ့ လူထုနဲ႔ထိေတြ႔ႏိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္း အင္မတန္နည္းတယ္။ ေနာက္ နယ္ေတြဆင္းၾကတဲ့အခါမွာလည္း တိုေတာင္းတဲ့အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ လူထုက ေကာင္းေကာင္း မသိေသးဘူး။ ဒီအေနအထားမ်ဳိးနဲ႔ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ေရြးေကာက္ပဲြကို ျဖတ္သန္းရေတာ့မယ္။

ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ျဖတ္ကို ျဖတ္သန္း ရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ လက္ရွိကလည္းပဲ မ.ဆ.လ ေခတ္တုံးကလည္း ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ ေခတ္စားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆိုရွယ္လစ္ မ်က္ႏွာဖံုး စြပ္ၿပီးေတာ့ စစ္တပ္က ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့တာပဲ။ လက္ရွိလည္း ဒီမုိကေရစီ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ထားတာ အထင္အရွားပဲ။

အဲသလို လက္ေအာက္မွာလုပ္ရတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြရဲ႕ ဟိုမွာဘက္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားဖို႔ လိုတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးက႑ဆိုတာ ေရးဆဲြထားတာပါတဲ့အတြက္ အဲဒီ အခြင့္အေရးေတြကို အစဲြျပဳၿပီးေတာ့မွ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖဲြ႔စည္းခြင့္တို႔၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္တို႔၊ လြတ္လပ္စြာ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပခြင့္တို႔ စတဲ့ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ ဟိုဘက္မွာေတာ့ ဒီဟာေတြကို အရအမိ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ပန္းတုိင္မဟုတ္ဘူး၊ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အၾကပ္အတည္း အားလံုးကို ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္တဲ့ တခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာေတာ့ အားလံုးသေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္တယ္။

အဲဒီေတာ့ အခုလက္ရွိေတြ႔ေနရတဲ့အေနအထားက ျခေသၤ့နဲ႔ စပါးႏွံမဟုတ္ရင္ၿပီးေရာ ဆုိၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစု လို႔ ယူဆရတဲ့ ဒီဘက္က ပါတီအမ်ားစုကို ျပည္သူေတြက မဲေပးခ်င္တယ္။

ေပးခ်င္ေသာ္လည္းပဲ ပါတီေတြက အခ်ိန္တိုေတာင္းတဲ့အတြင္းမွာ ပါတီေတြဖဲြ႔၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြေရြးခ်ယ္၊ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းေတြ အျမန္ရွာဆိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြထဲကလည္း တကယ့္ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းေတြ၊ တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ ႏိုင္ငံေရး သမားေကာင္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မပါလာဘူး။ အလ်ဥ္းသင့္ရာကို ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ႏိုင္မယ့္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အျမန္ ရွာေဖြရတဲ့အတြက္ သူတို႔ကိုယ္ႏႈိက္က ႏိုင္ငံေရးအရည္အခ်င္းအားျဖင့္ အားနည္း ေနတဲ့အတြက္ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုလို႔ ယူဆရတဲ့ ဘက္မွာလည္း ဒီလို ရွိေနတယ္။

လူထုကို တကယ့္ကို Leadership လုပ္ႏိုင္မယ့္ အေနအထားမ်ဳိးေတြ အားနည္းေနတာ ေတြ႔ရတယ္။

ေနာက္တခ်က္က ေရြးေကာက္ပဲြရဲ႕ ဟိုဘက္၊ ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္မွာ ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ ရင္ဆိုင္ရမယ့္အေနအထားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ဒီကေန႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီ အဖဲြ႔အစည္းေတြက အသံေတြကို လူထုကို ခ်ျပထားတာမ်ဳိးေတြ အင္မတန္နည္းေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။

ေနာက္သူတို႔မွာလည္း တိက်မွန္ကန္တဲ့ အစီအစဥ္မ်ဳိးေတြ ကိုင္စဲြထားမယ္လို႔လည္းထင္ရတာ အင္မတန္ အားနည္း တယ္။ ဆုိေတာ့- ဟိုဘက္ကိုပါ တခါတည္းျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲဆိုတာက ေမွ်ာ္လင့္ သလို မျဖစ္လာေတာင္မွ ျဖစ္လာတဲ့အခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာ ကုိယ့္ဘက္က ခုိင္မာတဲ့သေဘာထားတဲ့၊ ခိုင္မာတဲ့ ျဖတ္သန္းမႈ အစီအစဥ္မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ဥပေဒေတြ၊ ေနာက္ထပ္အမိန္႔ေတြေအာက္မွာပဲ ဒီလိုပဲ ေခါင္း႐ႈပ္ သြားၾကရလိမ့္မယ္။

ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ကေတာ့ အလိုအေလွ်ာက္ကို တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မရွိ သူတို႔က ေနရာေတြ ရထားၿပီးသားျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ အမ်ားစုကေတာ့ သူတို႔ပဲ ရဖို႔ရွိတယ္။

သို႔ေသာ္ ကိုယ့္အင္အားစုေတြကလည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲနဲ႔ လူထုက က႐ုဏာမဲနဲ႔ လူထုက သူ႔ရဲ႕ဆႏၵတခုကိုေတာ့ ေဖာ္ထုတ္ ခ်င္လိမ့္မယ္။ အစိတ္ အပိုင္းတခုကိုေတာ့ လူထုအသံကိုေတာ့ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ပဲြၿပီး ၿပီးေရာ ဆိုတာမ်ဳိး သေဘာမထားဘဲနဲ႔ တကယ့္ရင့္က်က္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအျဖစ္ လူထုကို ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး ေတြအျဖစ္ အသြင္သ႑န္ေျပာင္းၿပီးေတာ့မွ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ဘို႔ လိုပါတယ္။

လက္ရွိ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ျပတ္ျပတ္သားသား စဥ္းစားထားဖို႔လိုတယ္။ သာမန္ တပဲြတုိး ေလာက္နဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ လူထုကို မက္လံုးေတြေပးၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ တခုတည္းတင္ ပန္းတိုင္လမ္းဆံုးလို႔ သေဘာထား မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါ တကယ့္ ခါေတာ္မီ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သလို လူထုကလည္း စိတ္ပ်က္သြားမွာ အမွန္ပါပဲ။

လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ဆိုလို႔ရွိရင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြက ၀ိုင္း၀န္းၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔ ပါတီေတြရဲ႕ အခန္း က႑ကလည္း အစိတ္အပိုင္းတခုအေနနဲ႔ အေရးပါပါတယ္။ အေရးပါတဲ့အေပၚမွာ မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ေတာ့မွ လူထုကို တကယ္ မ်က္စိဖြင့္ နားဖြင့္ ေပးႏိုင္တဲ့ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြျဖစ္ဖို႔အတြက္ အခုကတည္းက ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔လိုတယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။

XS
SM
MD
LG