သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

နိဂံုး၏နိဒါန္း


၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာကို ေမွးမိန္ကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ႏွင့္ စစ္တပ္အာဏာ တရား၀င္ တည္ရွိေရးကို ဦးတည္၍ ေရးဆြဲထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အတည္ျဖစ္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုသည္ လြပ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မရရွိခဲ့ႀကပါ။

တျခားေသာ ေက်းလက္ျပည္သူတို႔၏ မသိနားမလည္မႈအေပၚ ခုတံုးလုပ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ စကားမ်ားျဖင့္ ေသြးေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေထာက္ခံမဲမ်ား ရယူခဲ့ႀကသလို ႀကံဖြတ္အသင္းကို မဝင္မေနရဆိုသျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသုူ ေက်ာင္းသား ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွလည္း အခြင့္အာဏာ အမ်ိဴးမ်ိဴးကို အသံုးျပဳ၍ ေထာက္ခံမဲရေအာင္ စီစဥ္ဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကသည္။

ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေႀကာင္းကို ႏွမ္းတေစ့စာမွ်ပင္မသိရွိပဲ ဘက္ေပါင္းစံု ဖိအားမ်ားနဲ႔ ေျမာက္မွန္းေတာင္မွန္းမသိပင္ ေတာင့္ခံခဲ့ႀကရေလသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေပၚ မူတည္၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ကို အထူးေျပာစရာမလိုေပ။

မူလအေျခခံအားျဖင့္ မည္သည္႔နည္းနဲ႔မွ် လက္ခံရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း႔ပံုကို မ႑ိဳင္တိုင္ျပဳ၍ ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း လက္ခံရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္ခံၿပီး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႀကမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးသည္ ကိုင္းဖ်ားမွေန၍ အရင္းပိုင္းကို ခုတ္ခ်ေသာ သစ္ခုတ္သမားကဲ့သို႔ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးသူမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ျခင္းမရွိသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္ခံ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ စီစဥ္ၾကေသာ္လည္း လြပ္လပ္စြာစည္းရံုးခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္၊ ေရးသားခြင့္မ်ား မရွိႀကသလို လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ကာလလည္း မရရွိခဲ့ႀကေပ။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေစရန္အတြက္လည္း စစ္အာဏာရွင္က အကြက္က်က် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ထင္ရွားလွေပသည္။

ပါတီအဖြဲ႔စည္းအသီးသီးကုိ လႈပ္ရွား၍မရနိုင္ေအာင္ အဖက္ဖက္က ထိန္းကြပ္ထားေသာ္လည္း တျခားတဖက္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ဦးစီးေသာ ႀကံဖြတ္အသင္းကို ႀကံဖြတ္ပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏို္င္ေရးအတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုအသံုး၍ စည္းရံုးလႈံေဆာ္နိုင္ရန္ ကူညီအားေပးထားေလသည္၊ ထိုအခ်က္မ်ားကို ႀကည္ျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း မည္သည့္နည္းနဲ႔မွ် လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။

စစ္တပ္တရားဝင္ တည္ရွိေရးအတြက္ နားလွည္႔ပါးရိုက္ ထားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဆိုရေသာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ လိုသလို အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားေသာ အႏၱရယ္တစံုသာ ျဖစ္ေပသည္။

အတိုခ်ံဳး၍ ေျပာရလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အေျခခံ၍ ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ နိဒါန္းမဟုတ္ နိဂံုးသာလ်င္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

XS
SM
MD
LG