သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

Sport စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား


Sport စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီသတင္းပတ္ English-American style က႑မွာ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ touch down, kick off, game plan နဲ႔ team player တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ Touch down ျဖစ္ပါတယ္။ Touch = ထိသည္၊ Down =ေအာက္ဖက္ တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စကားစုတခုလုံးရဲ ႔ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေအာက္ကုိ ထိျခင္း လုိ႔ တုိက္ရုိက္ဘာသာျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ football ကစားပြဲမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္အသင္းရဲ ႔ ကြင္းနယ္ေျမဖက္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္သယ္ယူကာ အဆုံးစည္းမွာ ေဘာ္လုံးကုိ ခ်ႏုိင္ရင္ အမွတ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေဘာလုံးပြဲမွာ ေဘာလုံးကုိ လက္နဲ႔ပိုက္ၿပီးသယ္ႏုိင္သလုိ၊ အေဝးကုိပစ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ကစားခ်ိန္မွာ ကစားသမား (၁၁) ေယာက္စီ ရွိၿပီး ကစားခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္ ေလးႀကိမ္ ကစားရတာျဖစ္သလုိ ႏွစ္ႀကိမ္ၿပီးရင္ေတာ့ အားလပ္ခ်ိန္ ရပါတယ္။ အသင္းသားက ၿပိဳင္ဖက္အသင္းဖက္စီ ေဘာလုံးကုိသယ္ယူႏုိင္တယ္၊ ကုိယ့္အသင္းက တဆင့္ပစ္ေပးတာကုိ ၿပိဳင္ဖက္အသင္း ေနာက္ဆုံးဂုိးစည္းဧရိယာအတြင္းမွာ ဖမ္းယူႏုိင္တယ္ဆုိရင္ touch down လုိ႔ ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ ရရွိတဲ့ အမွတ္က (၆) မွတ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အီဒီယံ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ တခုခုကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ေဘာ္လုံးပြဲမွာ touch down လုပ္ႏုိင္က အမွတ္ရသလုိ ေနစဥ္ဘဝမွာလည္း တခုခုကုိ ႀကိဳးစားၿပီးရလုိက္ရင္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရတာကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ေခတ္စကားအရေတာ့ အမွန္အကန္ လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

ဒီအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

You scored the touch down when you hired Jane. She is a great accountant.
ခင္မ်ား Jane ကုိ အလုပ္ခန္႔လုိက္တာ သိပ္ကုိ အမွန္အကန္ပါဘဲ။ သူက သိပ္ကုိေတာ္တဲ့ စာရင္းကုိင္တဦးပါ။

ဒုတိယတင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ Kick off ျဖစ္ပါတယ္။ Kick = ကန္သည္၊ Off = အေဝးသုိ႔ တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စကားစုတခုလုံးရဲ ႔ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အေဝးကုိ ကန္လုိက္ျခင္းလုိ႔ တုိက္ရုိက္ျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေဘာလုံးပြဲမွာေတာ့ kick off က ေဘာလုံးပြဲအစမွာ ေဘာလုံးကုိ တဖက္အသင္းရဲ ႔ ကြင္းဘက္ကုိ စၿပီး ကန္လုိက္တာကို ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေဘာလုံးပြဲ စတင္ၿပီဆုိတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ လုပ္ငန္းတခုခုကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခ်ိန္ ကုိ ဆုိလုိပါတယ္။

ဒီအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The kick off date for the paper mill project is April 1st.
စကၠဴစက္ရုံ စီမံကိန္း စတင္မယ့္ ရက္က ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တတိယတင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ Game plan ျဖစ္ပါတယ္။ Game = ကစားပြဲ၊ ကစားနည္း၊ Plan = အစီအစဥ္ ဆုိေတာ့ လုံးေကာက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ကစားပြဲအစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ဖက္ အားကစားအသင္းႏွစ္သင္းရွိရာမွာ အသင္းသားေတြ နဲ႔ အသင္းနည္းျပဟာ ပြဲမစမီ ဘယ္လုိအကြက္ခ် ကစားမလဲ၊ ဘယ္သူက ဘယ္သူကုိၾကည့္၊ ဘယ္သူကုိထိန္း စတဲ့ အစီအစဥ္ဗ်ဴဟာေတြ ခ်မွတ္တာကုိ game plan လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

အီဒီယံသေဘာအရေတာ့ ေန႔စဥ္အသုံးမွာ စစ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူေတြဟာ အကြက္ခ်၊ အစီအစဥ္ခ် လုပ္ကုိင္ၾကတာကို game plan လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

ဒီအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

What is your game plan for retirement? Now the stock prices have gone down. Most of your savings are gone. You might have to work a few more years before you can retire.
ခင္မ်ား ပင္စင္ယူမယ့္ အစီအစဥ္က ဘယ္လုိလဲ။ စေတာ့ေစ်းေတြကလည္း က်ဆင္းေနေတာ ခင္မ်ား စုေဆာင္ေငြေတြလည္း ကုန္လ႔ုနီးေရာေပါ့။ အနားမယူေသးပဲ ႏွစ္အနည္းငယ္ ထပ္ၿပီး အလုပ္ဆက္လုပ္ရမယ့္ ပုံေပၚေနတယ္။

ေနာက္ဆံုးတင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ Team player ျဖစ္ပါတယ္။ Team = အသင္း၊ Player = ကစားသမား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အသင္းဝင္ ကစားသမား (အသင္းသား) လုိ႔ တုိက္ရုိက္ျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အီဒီယံ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အုပ္စုနဲ႔ အဖြဲ႔နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အသင္းနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တက္သူ၊ အလုိက္အထုိက္လုပ္တက္သူ၊ ယုိင္းပင္တက္သူ၊ မခုိမကပ္ပဲ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ဝုိင္ၿပီးလုပ္ကို္င္စိတ္ရွိသူ ကုိ ဆုိလုိပါတယ္။

ဒီအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John is a team player. We are very lucky to have him. He helps us whenever we are short of people and gets things done.
John ဟာ တကယ့္ကို အလုိက္သိၿပီး ယုိင္းပင္ကူညီတက္သူပါ။ သူကုိ က်ေနာ္တုိ႔ရတာ တုိ႔တေတြ သိပ္ကံေကာင္းပါတယ္။ လူလုိတုိင္း အၿမဲအကူအညီေပးတယ္၊ အလုပ္ေတြၿပီးေအာင္လည္း ကူညီလုပ္ေပးတယ္။

XS
SM
MD
LG