သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

Money စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား


Money စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ တင္ျပေပးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ deep pocket, bet your bottom dollar, chicken feed နဲ႔ cash cow တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ deep pocket ျဖစ္ပါတယ္။ Deep = နက္ရိႈင္းေသာ, Pocket = အိတ္၊ အိတ္ကပ္ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က နက္ရိႈင္းေသာအိတ္ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အိတ္ကႀကီးတယ္၊ နက္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုေနမလဲဆိုတာ ေလ့လာသူမ်ား စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဓနအင္အားကို အိတ္နဲ႔ တင္စားေျပာဆိုထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အိတ္ကႀကီးေလ၊ နက္ေလ ပိုက္ဆံႏိွက္သေလာက္ ထြက္ေလဆိုေတာ့ deep pocket အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ေငြေရးေၾကးေရး အေတာ္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ၊ ေငြလံုးေငြရင္း အေတာ္ရွိတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတဦး၊ အဖြဲ႔အစည္းတခု၊ ကုမၼဏီတခုခုက deep pocket ရွိတယ္ဆိုရင္ ေငြအင္အားအေတာ္ေလး ေတာင့္တင္းတာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေတြက စတင္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တခုခုေၾကာင့္ တရားစြဲခံရတဲ့လူ သို႔မဟုတ္ ကုမၼဏီအေနနဲ႔ ရံုးေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေလွ်ာ္ေၾကးေငြကိုေပးဖို႔ တတ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ deep pocket လို႔ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ တရားစြဲလို႔ ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးကုမၼဏီႀကီးေတြအေနနဲ႔ deep pocket ရွိတယ္ဆိုရင္ ေငြအင္အားေတာင့္တင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တရားသူႀကီးက ခ်မွတ္တဲ့ေလွ်ာ္ေၾကးကို ေပးႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚလာသန္းနဲ႔ခ်ီေလွ်ာ္ေၾကး ေပးရတာေတြကို တတ္ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The oil company was sued for pollution, but since the company has deep pocket, it could pay the fine with no problem.

အဲဒီ ေရနံကုမၼဏီဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈအတြက္ တရားစြဲဆိုခံရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ကုမၼဏီက ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္တင္းေေတာ့ ဒဏ္ေငြကို ျပႆနာမရွိဘဲ ေပးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

ဒုတိယတင္ျပေပးမယ့္ bet your bottom dollar ျဖစ္ပါတယ္။ Bet = ေလာင္းကစား, Your = သင္၏, Bottom = ေအာက္ဆံုး၊ ေနာက္ဆံုး, Dollar = ေဒၚလာေငြ တုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေအာက္ဆံုး၊ ေနာက္ဆံုး ေဒၚလာေငြကို ေလာင္းကစားသည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ ေဒၚလာေငြ၊ မရွိမဲ့ရွိမဲ့ ေဒၚလာနဲ႔ ေလာင္းရဲတယ္ဆိုရင္ တခုခုကို ရာႏႈန္းျပည့္သေဘာမွ ေလာင္းမွာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေလ့လာသူမ်ား သိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ျမန္မာမွာလည္း အကုန္ေအာၿပီး ေလာင္းရဲတယ္ဆိုရင္ တခုခုဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ ေသခ်ာတာ၊ ျဖစ္ကိုျဖစ္မွာဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John is very lazy. You can bet your bottom dollar he will be sleeping now after having a heavy meal.

John က အလြန္ပ်င္းတဲ့လူျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္ သတိၱရွိရွိ ေလာင္းရဲတယ္။ ထမင္းအဝစားၿပီးေတာ့ သူ အခုဆိုရင္ အိပ္ေနၿပီဆိုတာ ေသခ်ာတယ္။

ေနာက္ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ chicken feed ျဖစ္ပါတယ္။ Chicken = ၾကက္မ်ား, Feed = အစားအစာ ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ၾကက္စာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္စာ၊ ငွက္စာ ဆိုေတာ့ အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း မဆိုသေလာက္ရွိတာဆိုေတာ့ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း တန္းဖိုးသိပ္မရွိတာ၊ သိပ္အေရးမႀကီးတာ၊ မျဖစ္စေလာက္ရွိတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Thanks goodness I got a job at the book store, but the pay is chicken feed. So, I have to do something.

ေတာ္ေသးလို႔ေပါ့ စာအုပ္ဆိုင္မွာ က်ေနာ္ အလုပ္ရလို႔။ ဒါေပမဲ့ လစာက မျဖစ္စေလာက္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္အေနနဲ႔ တခုခုလုပ္ရမယ့္ အေျခအေန ေရာက္ေနတယ္။

ေနာက္ဆံုးတင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ Cash Cow ျဖစ္ပါတယ္။ Cash = ေငြေၾကး၊ ေငြသား, Cow = ႏြား ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေငြရမယ့္ႏြား ျဖစ္ပါတယ္။ ႏြားဆိုရင္ ႏို႔စားႏြားဆိုရင္ အၿမဲဝင္ေငြရေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း တီထြင္တဲ့ပစၥည္း၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ စသည္တုိ႔မွာ ဝင္ေငြေကာင္းေစမယ့္ အလားအလာရွိတာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ Apple တယ္လီဖုန္းေတြက Apple ကုမၼဏီအတြက္ cash cow လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The company’s latest invention of the phone turned out to be a real cash cow.

အဲဒီ ကုမၼဏီက ေနာက္ဆံုး တီထြင္လိုက္တဲ့ တယ္လီဖုန္းဟာ တကယ္ပဲ ကုမၼဏီအတြက္ ဝင္ေငြေကာင္းေစမယ့္ တီထြင္မႈ ျဖစ္ေနတယ္။

XS
SM
MD
LG