သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

Money စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)


Money စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ တင္ျပေပးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ make a killing, make both ends meet, to be paid peanuts နဲ႔ on a shoe string တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ေငြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးသြားပါမယ္။

ပထမဦးဆံုး တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ make a killing ျဖစ္ပါတယ္။ Make = တခုခုကို ျပဳလုပ္သည္, A = တခု, Killing = သတ္တယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ kill ဆိုတဲ့ ႀကိယာက ဆင္းသက္လာၿပီးေတာ့ noun နာမ္အျဖစ္ killing က သတ္ျခင္းလို႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္ရေပမယ့္ ဒီေနရာမွာေတာ့ အဓိပၸါယ္က အျမတ္အမ်ားႀကီးရလိုက္တာ၊ ေငြအမ်ားႀကီး ဝင္လာတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ make a killing လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က ေငြအမ်ားႀကီး ရရွိလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ လူတဦးဟာ ေလာင္းကစားရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ တခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ stock အေရာင္းအဝယ္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ တနည္းနည္းျဖင့္ ေငြအေတာ္ေလး ရလိုက္တယ္။ အျမတ္မ်ားမ်ားရလိုက္တယ္။ က်မတို႔ျမန္မာ ဘန္းစကားအရဆိုရင္ အပြႀကီးပြလိုက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ make a killing အီဒီယံကို ရည္ညႊန္းသံုးလို႔ ရပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The business tycoon made a killing in the gas exploration project.

အဲဒီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးက သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ရွာေဖြေရး စီမံကိန္းႀကီးမွာ အပြႀကီးပြလိုက္တယ္။

ေနာက္ထပ္တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးက ေစာေစာက make a killing နဲ႔ တကမာၻဆီျခားတယ္လို႔ ဆိုရမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းျဖစ္တဲ့ make both ends meet ျဖစ္ပါတယ္။ Make = ျပဳလုပ္သည္, Both = ႏွစ္ဖက္စလံုး, Ends = noun နာမ္အျဖစ္အသံုးျပဳထားၿပီး အဆံုးေနရာေတြအျဖစ္ သာမန္အားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ ကိုယ့္ရဲ ႔ဝင္ေငြ၊ ကိုယ့္ရဲ ႔ အသံုးစရိတ္ကို ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္, Meet = ေတြ႔ဆံုသည္၊ ကိုက္ေနသည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အဆံုးႏွစ္ဖက္ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ရဲ ႔ဝင္ေငြ အသံုးစရိတ္ ကိုက္ရေအာင္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ အဆံုးႏွစ္ဖက္ျဖစ္တဲ့ ဝင္ေငြ နဲ႔ ထြက္ေငြကို မွ်ေအာင္လုပ္တာ၊ ကိုယ့္ရတာေလးနဲ႔ ေလာက္ေအာင္စားတာကို ဆိုလုိပါတယ္။ က်မတို႔ျမန္မာမွာေတာ့ တေန႔လုပ္မွ တေန႔စားရသလို မိသားစုဝင္ေငြ ေလာက္ငေအာင္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The taxi driver is trying hard to make both ends and meet for his family, so he cannot miss a day of work.

တကၠစီကားေမာင္းသမားက သူ႔မိသားစု ဝမ္းေရးဖူလံုဖို႔အတြက္ မနည္းႀကိဳးစားေခၽြတာေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူ႔အေနနဲ႔ တေန႔မွ အလုပ္ပ်က္ခံလို႔ မရဘူး။

အခုဆက္လက္ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးကေတာ့ to be paid peanuts ျဖစ္ပါတယ္။ To be ကို Pay စကားလံုးမွ ဆင္းသက္လာတဲ့ past tense အတိတ္ကိုျပတဲ့ paid နဲ႔တြဲၿပီး to be paid က လက္ခံရရွိတာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ Peanuts က ေျမပဲေတြ ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေျမပဲေတြကို လက္ခံရရွိတယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း ရွင္းပါတယ္ ရတာကလည္း ေျမပဲေတြဆိုေတာ့ သိပ္တန္းဖိုးမရွိဘူး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ to be paid peanuts က က်မတို႔ျမန္မာမွာ ႏွစ္ျပားတပဲ တင္စားေျပာဆိုတာကို ဆိုလုိပါတယ္။ တနည္းေတာ့ မျဖစ္စေလာက္ သိပ္ကိုနည္းၿပီးရတာ၊ မတန္တဆနည္းလြန္တာကို ဆိုလုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လစာရတဲ့ေနရာမွာ နည္းလြန္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Mary has a Bachelor degree, but she is paid peanuts for her job. Her salary is very low.

Mary ဟာ ဘြဲ႔ရတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အလုပ္ကို သူကိုေပးတာ သိပ္ကိုနည္းလွတယ္။ သူ႔လစာကလည္း အရမ္းနည္းတယ္။

ေနာက္ဆံုးတင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ on a shoe string ျဖစ္ပါတယ္။ On = အေပၚမွာ, A = တခု, Shoe = ဖိနပ္၊ String = ႀကိဳး တုိ႔ျဖစ္ၿပီး shoe string က ဖိနပ္ႀကိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ဖိနပ္ႀကိဳးေပၚမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ၁၉၀၄ ခုႏွစ္က shoe string gambler အသံုးကလို႔ ဆိုပါတယ္။ Gambler က ေလာင္းကစားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာင္းကစားသူဟာ ဖိနပ္ႀကိဳးသာသာေလာက္ပဲ ေလာင္းေၾကးတတ္ႏိုင္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ သိပ္ကိုၿခိဳးၿခံေခၽြတာ ေနရတာကို ဆိုလုိပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

During my college days, I was living on a shoe string budget.

က်ေနာ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းကဆိုရင္ က်ေနာ့္အသံုးစရိတ္က သိပ္ကိုေခၽြတာၿပီး ေနရတယ္။

XS
SM
MD
LG