သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

Game စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား


ဒီတပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ ကစားနည္း လုိ့ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Game ေ၀ါဟာရကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ The game’s up, Two can play the game နဲ႔ Play a waiting game တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) The game’s up

The Game’s က Game is အရွည္ေကာက္ျဖစ္ၿပီး၊ Game (ကစားနည္း)၊ Is (ျဖစ္တာ)၊ Up (အေပၚ) ဆိုေတာ့ ဒီစကားစုရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ကစားနည္းေပၚသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ လူတဦးအေနနဲ႔ တိတ္တိတ္ခိုလုပ္ေနတာ ေပၚသြားၿပီမို႔ ဆက္မလုပ္ဖို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John, the game’s up! I’m going to tell your parents you’ve been skipping classes.
John ေရ မင္းလုပ္ေနတာေတြကို ငါ ေဖာ္ေတာ့မယ္။ မင္း အတန္းေျပးေနတာေတြကို မင္းမိဘေတြကို ငါ တိုင္လိုက္ေတာ့မယ္။

(၂) Two can play the game

Two (ႏွစ္ေယာက္)၊ Can play (ကစားႏိုင္တာ)၊ the Game (ကစားနည္း) ဆိုေတာ့ ဒီစကားစုရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ကစားနည္းကို ႏွစ္ေယာက္ ကစားႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံဆိုတဲ့ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ေန႔စဥ္ဘဝမွာ မင္းလုပ္သလို ငါလည္း မင္းကို ျပန္လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အျပဳအမွဳမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ ညစ္တာတုိ႔၊ မေကာင္းႀကံတာတုိ႔၊ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္တာတို႔ စသျဖင့္နဲ႔ ပတ္သက္တယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ မင္းက ငါ့နားကိုက္ရင္၊ ငါကလည္း မင္းပါးျပန္ကိုက္မယ္ဆိုသလိုေပါ့။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။


Two can play the game. If you get me in trouble, I can do the same, too.
မင္း လုပ္သလို ငါလည္း ျပန္လုပ္မွာေပါ့။ မင္း ငါကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္ရင္ ငါလည္း မင္းကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ျပန္လုပ္မယ္။


(၃) Play a waiting game

Play (ကစားသည္)၊ A (တစ္ခုတစ္ႀကိမ္)၊ Waiting (ေစာင့္ေနတာ)၊ Game (ကစားနည္း) ဆိုေတာ့ ဒီစကားစုရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေစာင့္မယ္ ကစားနည္းကို ကစားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ေန႔စဥ္ဘဝမွာ တစ္ခုခုကို လုပ္ဖို႔ရွိေပမဲ့လို႔ ဘယ္လို ျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို သိရေအာင္ သူမ်ားေတြ အရင္လုပ္တာကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အေျခအေနေတြကို အကဲခတ္တာမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Some foreign investors are playing a waiting game when they think of doing businesses in Myanmar.
တခ်ဳိ ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရွင္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားၾကတဲ့အခါ သူမ်ားေတြ အရင္လုပ္တာ ဘယ္လို ျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ ၾကည့္ၾကတာျဖစ္တယ္။


ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ Game ကုိအေျခခံတဲ့ Idiom အသံုးေတြက The game’s up, Two can play the game နဲ႔ Play a waiting game တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

XS
SM
MD
LG