သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

House စကားလုံး အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ား


US State Capitol
ဒီတပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ အိမ္ (house) လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Put your house in order နဲ႔ To clean house တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။
Put your house in order
Put (ျပဳလုပ္သည္) Your (သင့္) House (အိမ္) In order (စနစ္တက်ရွိေစသည္) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလုံးရဲ ႔ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သင္ရဲ ႔ အိမ္ကုိ စနစ္တက် သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ထားပါ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသုံးအႏႈန္းကုိ အေျခအေန ႏွစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ပထမအသုံးကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ ႔ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥေတြကုိ ရွင္းေအာင္လုပ္ထားတယ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။
ဥပမာ
Before he died, Uncle Bob put his house in order. He paid all his debts and left his insurance policies, his will and other important papers in a big envelope on his wife's desk.
ဦးေလး Bob က သူမဆုံးခင္ သူ႔ကိစၥေတြကုိ ေနာင္ေရးစိတ္ေအးရေလေအာင္ စနစ္တက်စီစဥ္ထားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အေႂကြးေတြကို အားလုံးေပးဆပ္ခဲ့တယ္၊ အာမခံေပၚလစီေတြလည္း ထားခဲ့တယ္။ အေမြစာခ်ဳပ္လည္း ထားခဲ့ပါတယ္။ တျခားအေရးႀကီးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကုိလည္း အိတ္ႀကီးတအိတ္ထဲမွာ ထည့္ၿပီး သူ႔ဇနီးရဲ ႔ စားပြဲေပၚမွာ တင္ထားခဲ့တယ္။
Put your house in order အသုံးရဲ ႔ ေနာက္ အဓိပၸါယ္တမ်ဳိးကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းတခုအတြင္း (သုိ႔) ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ကေမာက္ကမျဖစ္ေနတာေတြကုိ စနစ္တက်ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တယ္လို႔လဲဆိုလိုပါတယ္။
ကုမၼဏီဌာနခ်ဳပ္အလုပ္ပုိင္ရွင္ႀကီး လာမွာမုိ႔ Chicago ၿမိဳ ႔ ရုံးခြဲက မန္ေနဂ်ာ အလုပ္ရႈပ္ေနတဲ့ ဥပမာကိုၾကည့္ပါ။
We have to put the house in order in two days. I want desks clean, the whole place looking good, and we need our account balance up-to-date by five o'clock tomorrow afternoon.
က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔ ရုံးမွာ ႏွစ္ရက္အတြင္း အားလုံးစနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရမယ္။ စားပြဲေတြကုိ ရွင္းထား၊ ေနရာတခုလုံး ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ထားၾက။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္ဆံုးရေငြစာရင္းရွင္းတမ္းေတြကုိလည္း မနက္ျဖန္ ညေန (၅) နာရီမွာ အားလုံးအဆင္သင့္ ျပင္ထားရမယ္။
ဒီ to put the house in order အသုံးအႏူန္းကုိ ႏုိင္ငံေရးမွာလည္း သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ္ႏုိင္ငံအတြင္း ကေမာက္ကမ မျဖစ္ရေလေအာင္ အေျခအေနေတြ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မယ္လို႔ ဒီအသုံးကုိ ရည္ညႊန္းသုံးလုိ႔ ရပါတယ္။
To clean house
To clean (ရွင္းလင္းသည္) House (အိမ္) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလုံးရဲ ႔ လုံးေကာက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အိမ္ကုိရွင္းလင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တံျမက္လွည္း၊ ၾကမ္းတိုက္၊ ဖုန္သုတ္ျခင္းတို႔က တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ျဖစ္ၿပီး၊ အီဒီယံအသုံးအႏူန္း သြယ္ဝုိက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာေတာ့ အေျပာင္းအလဲကုိေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ေအာက္ေျခသိမ္းကအစ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ မသမာမႈ၊ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ စသျဖင့္ ရွိေနတဲ့ အစုိးရရဲ ႔ စနစ္တရပ္မွာ ဒီမသမာမႈေတြကင္းရွင္းေအာင္ ေျပာင္းလဲ၊ အလုပ္ျဖဳတ္၊ ပင္စင္ေပးၿပီး လူေတာ္လူေကာင္း၊ အလုပ္လုပ္တဲ့လူ၊ အလုပ္ကုိနားလည္တဲ့ လူေတြနဲ႔ အစားထုိးလုိ႔ရွိရင္ လုပ္ငန္းဟာ ပုိမုိထိေရာက္ တြင္က်ယ္မွာမုိ႔ အဲဒီလို ေအာက္ေျခသိမ္း ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္တာကို To Clean House လုိ႔ ရည္ၫႊန္းသုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။
ပထမ ဥပမာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈတခုအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတေယာက္က ျခစားမႈေတြကိုေထာက္ျပျပီးမဲဆြယ္ေနတာပါ။
Folks, send me to Congress, and I promise the first thing I will do is clean house. I will get rid of all those bureaucrats who sit around all day doing nothing but wait for quitting time.
မိတ္ေဆြတုိ႔ေရ က်ေနာ့္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးၾကပါ။ က်ေနာ္ကုိ ေရြးခဲ့လုိ႔ရွိရင္ ပထမဦးဆုံးလုပ္မယ္လို႔ ကတိေပးႏုိင္တာကေတာ့ မသမာမႈေတြကုိ ရွင္းေပးမယ္။ တေန႔လုံး အလုပ္မွာထုိင္ၿပီး ဘာမွ အလုပ္မလုပ္ဘဲ အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ကုိဘဲ ေစာင့္ေနတဲ့ ဗ်ဴရုိကရက္အာလုံးကုိ က်ေနာ္ရွင္းပစ္မယ္။
ဒုတိယ ဥပမာကေတာ့ ၿမိဳ ႔ႀကီးတၿမိဳ ႔ရဲ ႔ ၿမိဳ ႔ေတာ္၀န္က သူ႔လက္ေအာက္အမႈထမ္းေတြ ျပည္သူဘ႑ာ နဲ႔ ပစၥည္းေတြကုိ ခုိးတဲ့အေၾကာင္း ၾကားသိရလုိ႔ စိတ္ဆုိးဆုိးနဲ႔ ေျပာတဲ့အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။
I want our citizens to know I'll never tolerate corruption. I am going to clean house and fire everybody who was involved and will do our best to send the worst offenders off to jail.
ၿမိဳ ႔ေနလူထုသိေအာင္ ေျပာပါရေစ။ အဂတိလုိက္စားမႈကုိ က်ေနာ္လုံးဝ သည္းခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ ဒါေတြ အားလုံးကုိ ရွင္းပစ္မယ္။ ျခစားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူတုိင္းကုိ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္မယ္။ အဆုိးဆုံး က်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြကို ေထာင္ခ်ႏုိင္ေအာင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ အတတ္ႏုိင္ဆုံး လုပ္မယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Put your house in order နဲ႔ To clean house တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
XS
SM
MD
LG