သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

Thoughts အေတြးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း


ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ အေတြး (thoughts) အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ to have second thought, food for thought, collect one’s thoughts, lost in thought နဲ႔ a penny for your thoughts တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

ပထမဦးဆံုးတင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးမွာ to have second thought ျဖစ္ပါတယ္။ to Have = ရွိေစတာ, Second = ဒုတိယ၊ ေနာက္ထပ္, Thoughts = အေတြးမ်ား ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဒုတိယအေတြးမ်ားကို ဝင္လာေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ က်မတို႔ ျမန္မာစကားအရဆိုရင္ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ စိတ္ေျပာင္းခ်င္တဲ့သေဘာ။ ပထမဆံုးျဖတ္ထားတာ၊ ေျပာထားတဲ့အေပၚ သံသယဝင္လာတဲ့သေဘာမ်ဳိး။ မေသခ်ာေတာ့တဲ့ သေဘာမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Grow ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The wedding is just a month away, but Mary is having second thoughts about getting married to John. So, we’ll have to wait and see.

မဂၤလာေဆာင္ဖို႔က တစ္လေလာက္ပဲ လိုေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ Mary က John နဲ႔ လက္ထပ္ဖို႔ စိတ္ေျပာင္းခ်င္ပံုေပၚတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔တေတြ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယတင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ food for thought ျဖစ္ပါတယ္။ Food = အစားအစာ, For = အတြက္, Thought = အေတြး တုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အေတြးအတြက္ အစားအစာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း ရွင္းတယ္လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သစ္ပင္ကို ေရေလာင္းရင္ သစ္ပင္ရွင္သန္လာတယ္။ အစားစားရင္ လူဟာ သာမန္ႀကီးထြားလာတယ္။ ဒီလိုပါပဲ ဦးေႏွာက္အတြက္ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေစရင္ အေတြးအေခၚအတြက္ အစာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ food for thought ကို ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေစတာ၊ အေတြးအေခၚကို ရင့္က်က္ေစတယ္ဆိုတဲ့ ေတြးဖို႔ေခၚဖို႔၊ နဖူးေပၚလက္တင္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေပးဖို႔ ဖန္တီးေပးဖို႔ကိစၥရပ္။ ဒါမွမဟုတ္ အယူအဆ၊ ေျပာဆိုခ်က္ စသျဖင့္ကို food for thought အီဒီယံနဲ႔ ရည္ညႊန္းသံုးႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Grow ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Your discussion on democracy has given me food for thought.

ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခင္မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့တာေတြက က်ေနာ့္အတြက္ တကယ္ပဲ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဆက္လက္တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ collect one’s thoughts ျဖစ္ပါတယ္။ Collect = ျပန္သိမ္းသည္၊ စုေဆာင္းသည္, One’s = တဦးတေယာက္၏, Thoughts = အေတြးအေခၚမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္မွာ တဦးတေယာက္၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို ျပန္စုစည္းတာ၊ ျပန္သိမ္းယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ ကိစၥတခုခုအေၾကာင္းကိုုျပန္ၿပီး အခ်ိန္ယူစဥ္းစားတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ စဥ္းစားတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Grow ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John was glad his work day was over. Back at home he can relax and collect his thoughts about the meeting he had with his boss.

John တေယာက္ သူ႔တေန႔တာအလုပ္ၿပီးသြားတာကို ေပ်ာ္ေနခဲ့တယ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ သူ နားနားေနေနနဲ႔ သူ႔ ဆရာသမားနဲ႔ ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးစည္းေဝးခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ စဥ္းစားေနခဲ့တယ္။

ေနာက္ထပ္တင္ျပေပးမယ့္ အသံုးအႏႈန္းမွာ lost in thought ျဖစ္ပါတယ္။ Lost = ဆံုးရႈံးသည္, In = အထဲမွာ, Thought = အေတြး တုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အေတြးထဲမွာ ဆံုးရံႈးေနသည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ က်မတို႔ျမန္မာစကားအရဆိုရင္ အေတြးေရယဥ္ေၾကာ ႏွစ္ေမ်ာေနတာကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Grow ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

I could not answer my friend’s question immediately as I was lost in thought.
က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း ေမးလိုက္တာကို က်ေနာ္ခ်က္ခ်င္း ျပန္မေျဖႏိုင္ခဲ့ဘူး။ က်ေနာ္က အေတြးေရယဥ္ေၾကာထဲမွာ ႏွစ္ေမ်ာေနခဲ့တယ္။

ေနာက္ဆံုးတင္ျပေပးမယ့္ အသံုးအႏႈန္းမွာ a penny for your thoughts ျဖစ္ပါတယ္။ A = တစ္ခု၊ တစ္ျပား, Penny = အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္တို႔ သံုးစြဲတဲ့ ပဲျပားအေႂကြးေစ့, For = အတြက္, Your = သင္၏, Thoughts = အေတြးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က သင့္အေတြးအတြက္ ပဲျပားတစ္ျပား ေပးမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အီဒီယံအသံုးက ၁၅၀၀ ခုႏွစ္မ်ားေခတ္က ၿဗိတိန္က ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ထိုစဥ္က penny တစ္ျပားဟာ အေတာ္ေလး တန္းဖိုးရွိတဲ့ေခတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူတဦးဦး စဥ္းစားေနတာ၊ ၿငိမ္ေနတာကို ဘာျဖစ္လို႔ ၿငိ္မ္ေနတာလဲ၊ ဘာေတြ စဥ္းစားေနတာလဲ သိပါရေစလို႔ ေမးတဲ့အခါ a penny for your thoughts လို႔ေျပာၿပီး ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေမးတာကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Grow ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

You seem very quiet. A penny for your thoughts?

ခင္မ်ားကို ၾကည့္ရတာ ၿငိမ္ေနတာပဲ။ ခင္မ်ား ဘာေတြ စဥ္းစားေနသလဲ။
XS
SM
MD
LG