သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစုိးရသစ္ႏွင့္ EU လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္


Federica Mogherini

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ လက္တဲြေဆာင္႐ြက္သြားမဲ့ EU ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ အေပၚ EU ရဲ႕ မူဝါဒ ဆိုင္ရာနဲ႔ ဥပေဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္တဲ့ ဥေရာပေကာင္စီက ၿခံဳငံု သံုးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ခ်မ္းသာ ဝေျပာေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကံဳေတြ႔ရမဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ EU က ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို တိုးျမွင့္ၿပီး၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးၿပီး အနာဂါတ္ကို ဦးတည္တဲ့ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈေတြလုပ္သြားမဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို EU က ဥေရာပေကာင္စီကို ခ်ျပခဲ့တာပါ။

EU ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြထဲမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ အပါအဝင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးပါတဲ့ သူေတြအားလံုးနဲ႔ EU ဥေရာပသမဂၢက ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈေတြကို တုိးခ်ဲ႕သြားဖို႔လဲ ပါဝင္ပါတယ္၊ ျမန္မာ အစိုးရသစ္အေနန႔ဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ေနရာမွာ ဖဲြ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးဟာ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ EU က မွတ္ယူထား ပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန တိုးတက္ဖုိ႔ အတြက္မွာလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ဥေပဒေတြကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံညႊန္းေတြနဲ႔ အညီျဖစ္ေအာင္ ဆက္ၿပီး လုပ္သြားဖုိ႔အတြက္လဲ EU က ျမန္မာအစိုးရကို အားေပးပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ေကာ္မ႐ွင္နာ မင္းႀကီး႐ံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖြင့္လွစ္ေရး အပါအင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ဖုိ႔ EU ရဲ႕တိုက္တြန္းခ်က္ ကလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာထဲမွာ ပါဝင္ ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက လူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔၊ မတူတဲ့ ဘာသာ လူမ်ဳိးစုေတြၾကား သည္းခံ နားလည္ၾကေစဖို႔၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထဲ အားလံုး ပါဝင္လာၾကေစဖုိ႔နဲ႔ အစြန္းေရာက္မႈအားလံုးကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ အစျပဳေဆာင္႐ြက္မႈေတြ လုပ္ဖုိ႔လဲ EU က ခိုင္ခိုင္မာမာ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အေျခအေနပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္က စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဖုိ႔ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ အားထုတ္မႈေတြကို EU က အျပဳသေဘာ ျမင္တဲ့ အေၾကာင္းလဲ ပါဝင္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေနထုိင္ၾကသူ အားလံုးရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး တုိးတက္ေစဖုိ႔နဲ႔ သာယာ ဝေျပာေရးကို အဓိက ဦးတည္ၿပီး EU အေနနဲ႔ အေမရိကန္အစိုးရ၊ ေဒသက အေရးပါသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္သြားဖုိ႔ EU ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကို ဥေရာပေကာင္စီက ေထာက္ခံပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို အစုိးရသစ္က ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့အေပၚ ဥေရာပေကာင္စီက ႀကိဳဆိုတဲ့အေၾကာင္း June လ၂၀ ရက္ တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ EU မဟာ ဗ်ဴဟာအေပၚ ဥေရာပေကာင္စီရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖုိ႔နဲ႔ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ EU က ႏိုင္ငံေရးအရ ပံ့ပိုးမႈေပးသြားမဲ့ အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲ ရန္ပံုေငြထဲကုိလဲ ထည့္ဝင္ ကူညီသြားမဲ့ အစီအစဥ္ကို ဥေရာပေကာင္စီက လက္ခံခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေတြကို ေထာက္ခံဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းကိုလဲ ဥေရာပေကာင္စီက ထပ္ၿပီး ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ခက္ခဲ နက္နဲတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္က ျပႆနာေတြကို ေျဖ႐ွင္းေရးမွာ EU အေနနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံုက ခ်ည္းကပ္ေဆာင္မယ့္ အစီအစဥ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္႐ြက္ေန သူေတြ၊ အင္အားနည္းတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ လူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး တုိးတက္ေအာင္ EU က ဆက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္မယ့္ အစီအစဥ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းေတြ တုိးတက္လာေစဖို႔ EU ကဆက္ၿပီး အေလးထား ေဆာင္႐ြက္သြားမယ့္ အစီအစဥ္ စတဲ့ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏို္င္ေရးမွာ EU ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး မူဝါဒေရးရာ အႀကီးအကဲနဲ႔ ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္တုိ႔က EU အဖဲြ႔ဝင္ႏို္င္ငံေတြနဲ႔ အနီးကပ္ ေဆာင္႐ြက္ဖုိ႔အတြက္ ဥေရာပေကာင္စီက တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ခုလို EU ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာျဗဴဟာေတြကို ဥေရာပေကာင္စီ က ၿခံဳငံု သံုးသပ္ၿပီး ေထာက္ခံခဲ့တာဟာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေပၚ ေလွ်ာက္ေန တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေနတဲ့ အစိုးရ အေပၚ ေထာက္ခံ ကူညီသြားမယ္ဆိုတာကို ထပ္ၿပီး အခိုင္အမာ ျပသခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ EU ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး မူဝါဒေရးရာ အႀကီးအကဲ Federica Mogherini (မိုဂါရီနီ) က ေၾကညာခ်က္ ထဲမွာ ေဖာ္ျပေျပာဆို ထားပါတယ္။

တိုက္႐ိုက္ လင့္ခ္

စိတ္၀င္စားဖြယ္ ...

XS
SM
MD
LG