သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာကို ကုန္သြယ္ေရးခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ဥေရာပပါလီမန္တြင္း တင္သြင္း


EU ဥေရာပသမဂၢရံုး
ဥေရာပေစ်းကြက္ေတြကို ျမန္္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ အခြန္ကင္းလြတ္စြာ၊ ကုန္ပစၥည္း ပမာဏ အေပၚသတ္မွတ္တဲ့ ကိုတာ ကင္းလြတ္စြာနဲ႔ ကုန္သြယ္နိုင္ေရး၊ ဥေရာပသမဂၢက ျပန္ခြင့္ေပးဖုိ႔ ဥေရာပပါလီမန္ နိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မတီက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။
ျမန္မာနုိင္ငံမွာလုပ္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို အားေပးဖုိ႔
အထူးသျဖင့္ အဓမၼလုပ္အားေပး ပေပ်ာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို
အားေပးဖုိ႔အတြက္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ကို ေထာက္ခံေပးပါလို႔
ဥေရာပပါလီမာန္ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးေကာ္မတီက တိုက္တြန္းလိုက္တာလဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္နဲ႔ ခဲယမ္းေတြကလြဲလို႔ EU ဥေရာပသမဂၢေစ်းကြက္ကို
ျမန္မာအေနနဲ႔ အခြန္န႔ဲ ကိုတာကင္းလြတ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ေပးဖို႔ကိစၥကို
ဥေရာပ ပါလီမာန္ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးေကာ္မတီမွာ မဲအမ်ားနဲ႔
ေထာက္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥကို ဥေရာပပါလီမာန္မွာ
မဲခြဲဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါေသးတယ္။

ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးနိုင္ငံေတြအတြက္ EU က သတ္မွတ္ထားတဲ့ စနစ္တခုအရ ျမန္မာက EU နဲ႔
လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္နိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ အဓမၼ
လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ၁၉၉၇
ခုႏွစ္ကစၿပီး ဒီအခြင့္အေရးကို EU က ရုတ္သိမ္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အခြန္နဲ႔ ကိုတာကင္းလြတ္ ကုန္သြယ္ခြင့္ အျပည့္အဝ ျပန္
ေပးသင့္ မသင့္ကို ေမလက်ရင္ ဥေရာပပါလီမာန္မွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္၊
အဲဒီေနာက္မွာ ဥေရာပေကာင္စီရဲ႕ တရားဝင္ အတည္ျပဳခ်က္ကို ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။
XS
SM
MD
LG