သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

လိင္အဂၤါေျပာင္းသူေတြ တတိယလိင္အျဖစ္ အိႏၵိယအသိအမွတ္ျပဳ


လိင္အဂၤါေျပာင္းလဲထားသူေတြဟာ တန္းတူအခြင့္အေရးရသင့္တဲ့ တတိယလိင္ျဖစ္တယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳတဲဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ကို အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီတဲ့ လိင္အဂၤါေျပာင္းလဲဲထားသူေတြကို ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ လူမႈဖူလံုေရး အစီအစဥ္ေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းေပးရမယ္လုိ႔ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အဂၤါေန႔ သမိုင္း၀င္ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရေတြကို ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။

တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းေတြအားလုံုးမွာ က်ား/မ ဆိုတာအျပင္ တတိယလိင္ဆိုတဲ့ အမ်ဳိးအစားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရေတာ့မွာပါ။ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ ႀကီးမားတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ကာလရွည္ၾကာ ေဘးဖယ္ထုတ္ထားခံခဲ့ရသူေတြ တန္းတူအခြင့္အေရး ရလာေစဖို႔ အခုဆံုးျဖတ္ခ်က္က အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ္ဆိုၿပီး လႈပ္ရွားသူေတြက ေထာက္ခံၾကပါတယ္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ လိင္အဂၤါ ေျပာင္းလဲထားသူေတြ ရွိေနတာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေနၿပီျဖစ္ေပမဲ့လည္း မၾကာခဏဆိုသလို အမုန္းတရား အေျခခံက်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ၾကရပါတယ္။

ရလဒ္အေနနဲ႔ အမ်ားအျပားဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ေတာင္းစားရ ဒါမွမဟုတ္ ျပည့္တန္ဆာ ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျပင္ပကို
ေရာက္သြားၾကရပါတယ္။
XS
SM
MD
LG