သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

မင္းဘူး၊ ေစတုတၱရာနဲ႔ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္း ေရလႊမ္းမိုးမႈနဲ႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ျမင္ကြင္း

မင္းဘူး၊ ေစတုတၱရာနဲ႔ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္း ေရလႊမ္းမိုးမႈနဲ႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ျမင္ကြင္းဓာတ္ပံုေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ (ဓာတ္ပံု ကိုသာကူ)
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

မင္းဘူး၊ ေစတုတၱရာနဲ႔ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တဝိုက္ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့အေျခအေန၊ ေရျပန္က်သြားစအေျခအေနနဲ႔ ကူညီေရး ရိကၡာပစၥည္းေတြ လႉဒါန္းမႈျမင္ကြင္းမ်ား။ (ဓာတ္ပံု- ကိုသာကူ)
1

မင္းဘူး၊ ေစတုတၱရာနဲ႔ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တဝိုက္ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့အေျခအေန၊ ေရျပန္က်သြားစအေျခအေနနဲ႔ ကူညီေရး ရိကၡာပစၥည္းေတြ လႉဒါန္းမႈျမင္ကြင္းမ်ား။ (ဓာတ္ပံု- ကိုသာကူ)

မင္းဘူး၊ ေစတုတၱရာနဲ႔ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တဝိုက္ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့အေျခအေန၊ ေရျပန္က်သြားစအေျခအေနနဲ႔ ကူညီေရး ရိကၡာပစၥည္းေတြ လႉဒါန္းမႈျမင္ကြင္းမ်ား။ (ဓာတ္ပံု- ကိုသာကူ)
2

မင္းဘူး၊ ေစတုတၱရာနဲ႔ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တဝိုက္ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့အေျခအေန၊ ေရျပန္က်သြားစအေျခအေနနဲ႔ ကူညီေရး ရိကၡာပစၥည္းေတြ လႉဒါန္းမႈျမင္ကြင္းမ်ား။ (ဓာတ္ပံု- ကိုသာကူ)

မင္းဘူး၊ ေစတုတၱရာနဲ႔ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တဝိုက္ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့အေျခအေန၊ ေရျပန္က်သြားစအေျခအေနနဲ႔ ကူညီေရး ရိကၡာပစၥည္းေတြ လႉဒါန္းမႈျမင္ကြင္းမ်ား။ (ဓာတ္ပံု- ကိုသာကူ)
3

မင္းဘူး၊ ေစတုတၱရာနဲ႔ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တဝိုက္ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့အေျခအေန၊ ေရျပန္က်သြားစအေျခအေနနဲ႔ ကူညီေရး ရိကၡာပစၥည္းေတြ လႉဒါန္းမႈျမင္ကြင္းမ်ား။ (ဓာတ္ပံု- ကိုသာကူ)

မင္းဘူး၊ ေစတုတၱရာနဲ႔ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တဝိုက္ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့အေျခအေန၊ ေရျပန္က်သြားစအေျခအေနနဲ႔ ကူညီေရး ရိကၡာပစၥည္းေတြ လႉဒါန္းမႈျမင္ကြင္းမ်ား။ (ဓာတ္ပံု- ကိုသာကူ)
4

မင္းဘူး၊ ေစတုတၱရာနဲ႔ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တဝိုက္ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့အေျခအေန၊ ေရျပန္က်သြားစအေျခအေနနဲ႔ ကူညီေရး ရိကၡာပစၥည္းေတြ လႉဒါန္းမႈျမင္ကြင္းမ်ား။ (ဓာတ္ပံု- ကိုသာကူ)

ေနာက္ထပ္ၾကည့္႐ႈရန္

XS
SM
MD
LG