သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ၿမိဳ႕ထဲေရေက်ာမဝင္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးတာဖို႔ေနၾကတဲ့ မံုရြာသူ မံုရြာသားမ်ား

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရတက္ေနတာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေရမွတ္ကို ေက်ာ္လာေနတဲ့ စစ္ကိုင္းတုိင္း မံုရြာၿမိဳ႕မွာေတာ့ ေဒသခံ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြဟာ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ သဲအိတ္ေတြဖို႔ၿပီး ၿမိဳ႕ကို ေရမလႊမ္းေအာင္ အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္ေနၾကပါတယ္။ (ဓာတ္ပံု- ဦးေမာင္ေမာင္တင္)
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

မံုရြာၿမိဳ႕မွာ ေရတားတမံေတြကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္လုပ္အားေပးေနတဲ့ မံုရြာၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား။ (ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၂၀၁၅/ ဓာတ္ပံု ဦးေမာင္ေမာင္တင္)
1

မံုရြာၿမိဳ႕မွာ ေရတားတမံေတြကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္လုပ္အားေပးေနတဲ့ မံုရြာၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား။ (ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၂၀၁၅/ ဓာတ္ပံု ဦးေမာင္ေမာင္တင္)

မံုရြာၿမိဳ႕မွာ ေရတားတမံေတြကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္လုပ္အားေပးေနတဲ့ မံုရြာၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား။ (ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၂၀၁၅/ ဓာတ္ပံု မံုရြာသား)
2

မံုရြာၿမိဳ႕မွာ ေရတားတမံေတြကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္လုပ္အားေပးေနတဲ့ မံုရြာၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား။ (ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၂၀၁၅/ ဓာတ္ပံု မံုရြာသား)

မံုရြာၿမိဳ႕မွာ ေရတားတမံေတြကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္လုပ္အားေပးေနတဲ့ မံုရြာၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား။ (ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၂၀၁၅/ ဓာတ္ပံု ဦးေမာင္ေမာင္တင္)
3

မံုရြာၿမိဳ႕မွာ ေရတားတမံေတြကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္လုပ္အားေပးေနတဲ့ မံုရြာၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား။ (ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၂၀၁၅/ ဓာတ္ပံု ဦးေမာင္ေမာင္တင္)

မံုရြာၿမိဳ႕မွာ ေရတားတမံေတြကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္လုပ္အားေပးေနတဲ့ မံုရြာၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား။ (ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၂၀၁၅/ ဓာတ္ပံု ဦးေမာင္ေမာင္တင္)
4

မံုရြာၿမိဳ႕မွာ ေရတားတမံေတြကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္လုပ္အားေပးေနတဲ့ မံုရြာၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား။ (ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၂၀၁၅/ ဓာတ္ပံု ဦးေမာင္ေမာင္တင္)

ေနာက္ထပ္ၾကည့္႐ႈရန္

XS
SM
MD
LG