သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ဒုုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ပံုုမွန္အစည္းအေ၀း သတင္းဓါတ္ပံုမ်ား

ဒုုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ ပံုုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကိုု ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုုပ္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ လုိက္ပါ သတင္းရယူထားတဲ့ VOA ျမန္မာပိုင္းက ကိုစည္သူ ရိုက္ကူးတင္ျပထားပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

VOA ျမန္မာပိုင္းက ကိုစည္သူ ရိုက္ကူးတင္ျပ
1

VOA ျမန္မာပိုင္းက ကိုစည္သူ ရိုက္ကူးတင္ျပ

VOA ျမန္မာပိုင္းက ကိုစည္သူ ရိုက္ကူးတင္ျပ
2

VOA ျမန္မာပိုင္းက ကိုစည္သူ ရိုက္ကူးတင္ျပ

VOA ျမန္မာပိုင္းက ကိုစည္သူ ရိုက္ကူးတင္ျပ
3

VOA ျမန္မာပိုင္းက ကိုစည္သူ ရိုက္ကူးတင္ျပ

VOA ျမန္မာပိုင္းက ကိုစည္သူ ရိုက္ကူးတင္ျပ
4

VOA ျမန္မာပိုင္းက ကိုစည္သူ ရိုက္ကူးတင္ျပ

ေနာက္ထပ္ၾကည့္႐ႈရန္

XS
SM
MD
LG