သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

သမၼတ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲ

၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္၊ တနလၤာေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ သမၼတ အိုဘားမား၏ ဒုတိယ သမၼတသက္တမ္း က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲကို ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္သူျပည္သားမ်ား တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၾက။
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔ ပါလီမန္ အေဆာက္အဦးရဲ႕ အေရွ႕ဘက္မွာ သမၼတ ဘာရက္ အုိဘားမား ျပည္သူလူထုေရွ႕ေမွာက္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေနစဥ္။
1

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔ ပါလီမန္ အေဆာက္အဦးရဲ႕ အေရွ႕ဘက္မွာ သမၼတ ဘာရက္ အုိဘားမား ျပည္သူလူထုေရွ႕ေမွာက္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေနစဥ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔ ဒု-သမၼတ ဂ်ဳိး ဘိုင္ဒန္ နဲ႔ သမၼတ ဘာရက္ အိုဘားမားတို႔ လူထုေရွ႕ေမွာက္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲ အခမ္းအနား။
2

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔ ဒု-သမၼတ ဂ်ဳိး ဘိုင္ဒန္ နဲ႔ သမၼတ ဘာရက္ အိုဘားမားတို႔ လူထုေရွ႕ေမွာက္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲ အခမ္းအနား။

ေဒါက္တာ မာတင္ လူသားကင္း၏ သမီး နဲ႔ ညီမမ်ားျဖစ္တဲ့ ဘာနစ္ ကင္း (အလယ္)၊ ခရစ္စတီနာ ကင္း ဖားရစ္ (ဘယ္) တို႔ သမၼတ ဘာရက္ အိုဘားမား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲကို ၾကည့္ရႈအားေပးေနစဥ္။
3

ေဒါက္တာ မာတင္ လူသားကင္း၏ သမီး နဲ႔ ညီမမ်ားျဖစ္တဲ့ ဘာနစ္ ကင္း (အလယ္)၊ ခရစ္စတီနာ ကင္း ဖားရစ္ (ဘယ္) တို႔ သမၼတ ဘာရက္ အိုဘားမား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲကို ၾကည့္ရႈအားေပးေနစဥ္။

ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔ သမၼတ အိုဘားမား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲမွာ ဂုဏ္ျပဳသီဆုိေနတဲ့ Lee တကၠသိုလ္ နဲ႔ PS 22 ေတးဂီတအဖြဲ႔ဝင္မ်ား
4

ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔ သမၼတ အိုဘားမား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲမွာ ဂုဏ္ျပဳသီဆုိေနတဲ့ Lee တကၠသိုလ္ နဲ႔ PS 22 ေတးဂီတအဖြဲ႔ဝင္မ်ား

ေနာက္ထပ္ၾကည့္႐ႈရန္

XS
SM
MD
LG