သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

Right to Recall ဥပေဒ ဘာေၾကာင့္ မျပဌာန္းရေသးတာလဲ


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စည္းေ၀းပဲြက်င္းပေနစဥ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ အမတ္ ဦးစိုင္းသန္းႏုိင္က Right to Recall လိုု႕ေခၚတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရိွ၊ မရွိ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္း ေမးခဲ့ပါတယ္။ ေမးခြန္းကို ေျဖရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဘက္ကေတာ့ ဒါကို ျပဌာန္းဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္ ဆိုတာေလာက္ ေျပာျပီး တိက်တဲ့ အေျဖ ေပးမသြားပါဘူး။ အခုဆိုရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ေတြ စ ျပီး ေပၚေပါက္လာတာ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိေနပါျပီ။ ျပည္ခိိုင္ျဖိဳးပါတီ လႊမ္းမိုးတဲ့ လႊတ္ေတာ္၊ အင္န္အယ္လ္ဒီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လႊမ္းမိုးတဲ့ လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ႏွစ္ဆက္တုိင္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အဲဒီ ဥပေဒ မျပဌာန္းႏုိင္တာ အေတာ္ ထူးဆန္းတယ္လို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးႏုိင္ဖို႔ ဘာ အခက္အခဲေတြ ရွိေနလို႔လဲ ဆုိတာ ခုတစ္ပတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၉(က) နဲ႔ (ခ) မွာ ခုလို ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ မဆန္႔က်င္လ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ (ခ) သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိသည္ လို႔ ဆုိထားပါတယ္။

အလားတူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္း ေခါင္းစဥ္၊ ပုဒ္မ ၃၉၆ မွာ (က) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကို ေအာက္ပါ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိသည္။ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္ဇ။္ ေက်းဇူးသစၥာကို ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း၊ (၂) ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖါက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ (၃) အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားျခင္း (၄) ဤဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဇ။္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္း (၅) ဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ျခင္း။ (ခ) သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ဇ။္ မူလ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အနက္ အနည္းဆံုး တစ္ရာခုိင္ႏွဳန္းတုိ႔က တာ၀န္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တုိင္တန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမည္။ (ဂ) ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဥပေဒႏွင့္ အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ (ဃ) စြတ္စြဲခ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အခါ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေခ်ပခြင့္ေပးရမည္။ (င) ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုိစြတ္စြဲခ်က္သည္ မွန္ကန္ျပီး စြတ္စြဲခံရသူသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းရြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင္း သေဘာရရွိလ်င္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ပုဒ္မ ၃၉၇ ။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရမည္။ ဆိုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၇ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို ၾကည့္ရင္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ အဲဒီ တာ၀န္မေက်ပြန္ခဲ့ဘူး ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရင္ေကာ္မရွင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အခု ေကာ္မရွင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကပါ ဒီ Right to Recall ဥပေဒကို ျပဌာန္းဖို႔ မၾကိဳးစားခဲ့ဘူးလားလို႔ ေမးစရာ ရွိလာပါတယ္။

မွတ္တမ္းေတြကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ အရင္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး လႊတ္ေတာ္ လက္ထက္ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လ ကတည္းက ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္က သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးေတြ လႊမ္းမိုးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဟာ အဲဒီ ဥပေဒကို ေဆြးေတာင္ မေဆြးေႏြးပဲ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ဆုိင္းငံ့ထားခဲ့ပါတယ္။ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး လႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔ ဒီ ဥပေဒကို မျပဌာန္းပဲ ဆုိင္းငံ့ထားလိုက္တာမွာ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္၊ ေသာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ အႏုိင္ရတာကို ျမင္ရလို႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေျပာရရင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ၊ လြတ္လပ္မွဳလည္း မရွိ၊ တရားမွ်တမွဳလည္း မရွိ၊ အင္န္အယ္လ္ဒီ လည္း ၀င္မျပိဳင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲပါ။ ၂၀၁၂ အင္န္အယ္လ္ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ျပိဳင္ခြင့္ ရခဲ့ျပီမို႔ အဲဒီ ဥပေဒသာ ျပဌာန္းေပးခဲ့ရင္ မဲဆႏၵနယ္ အသီးသီးက ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အမတ္ေတြကို ျပည္သူေတြက Right to Recall ဥပေဒ အသံုးျပဳျပီး ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကမွာပါပဲ။ ဥပေဒရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အဆင့္မွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြ မဲျပန္ေပးၾကရမွာမုိ႔၊ အဲဒီ အဆင့္သာ ေရာက္လာရင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အမတ္ေတြ ေထာက္ခံမွဳ ဆံုးရွံဳးျပီး အမတ္အျဖစ္ကေန ဖယ္ရွားခံၾကရဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ဒီ စိုးရိမ္မွဳေၾကာင့္ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး လႊတ္ေတာ္ဟာ Right to Recall ဥပေဒ ျပဌာန္းဖို႔ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ပံု ရပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာေတာ့ အေျခအေန တစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယ အပတ္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အုပ္စုနဲ႔ တပ္မေတာ္ ေပါင္းျပီး သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ သူ႕လူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ေခါင္းေဆာင္ ရာထူးေတြကေန အင္အားသံုး ဖယ္ရွားလိုက္ပါတယ္။ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတြမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ကေန ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဆီကို လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးဖုိ႔ (၄) ၾကိမ္ေျမာက္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႕ထားတဲ့ သတင္း ေဖာ္ျပလာပါတယ္။ ေျပာရရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရဘက္ကေန သူရဦးေရႊမန္းကို အမတ္ေတြကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို အသံုးျပဳျပီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္၊ လႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ တာ၀န္ေတြကေန ဖယ္ရွားဖို႔ ၊ အဲဒီကေန တဆင့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ မဟုတ္ေတာ့တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းကို တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ခုခုနဲ႔ အေရးယူႏုိင္ဖို႔ အထိ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကတာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူရဦးေရႊမန္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဘက္ကေတာ့ Right to Recall ဥပေဒကို ေဆြးေႏြးရံု ေဆြးေႏြး၊ ထပ္မံ ဆုိင္းငံ့ျပီး ျပသနာကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားတဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံ အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ Right to Recall ဥပေဒကို ျပဌာန္းေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ ဘက္ကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ျပဌာန္းထားျပီးျဖစ္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခုိင္ႏွဳန္းက အဆိုျပဳလာရင္ အဲဒီ ကိစၥကို စ ျပီးကိုင္တြယ္မယ့္ ကိစၥေၾကာင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ျပန္က်င္းပရင္ ကုန္က်ရမယ့္ ကုန္က်စားရိတ္ ၾကီးမားမွဳ ျပသနာ အတြက္ ပူပန္တာေၾကာင့္လည္း အခု ဥပေဒ ျပဌာန္းေရး ၾကံ့ၾကာေနတာလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ တကယ့္ အေျခခံက်တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးျဖစ္တာမို႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ေကာင္းေကာင္းေရးဆြဲျပီး ျပဌာန္းေပးသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Right to Recall ဥပေဒ ဘာေၾကာင့္ မျပဌာန္းရေသးတာလဲ
please wait

No media source currently available

0:00 0:06:46 0:00
တိုက္႐ိုက္ လင့္ခ္

XS
SM
MD
LG