သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

မြန္ဂိုလီးယား-ျမန္မာ စီးပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိ

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္း ျမန္မာနဲ႔ မြန္ဂိုလီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရးနဲဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း မြန္ဂိုလီးယားသမၼတ Tsakhiagiin Elbegdorj က ေျပာပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မြန္ဂိုလီးယားခရီးစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္)
1

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မြန္ဂိုလီးယားခရီးစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္)

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မြန္ဂိုလီးယားခရီးစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္)
2

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မြန္ဂိုလီးယားခရီးစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္)

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မြန္ဂိုလီးယားခရီးစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္)
3

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မြန္ဂိုလီးယားခရီးစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္)

XS
SM
MD
LG